Sommerlesfest 2024

Bilder til plakater og pressemeldinger, promoteringstekster og viktig informasjon om hva dere skal gjøre klart til forfatterbesøket.

Sjekkliste for arrangør

Om forestillingen:

Utstyr jeg trenger: 

 

Utstyr jeg har med: 

Riggetid:

Det som skjer rent konkret:

Om forfatteren:

 

Bilde

Portrettfoto for nedlasting
Turnèplan

Om opplegget: 

 

Hva skal legges til rette?

 

 

Riggetid: 10 min

Om forfatteren: 

For nedlasting:

Turnèplan

Om opplegget


Hva skal legges til rette:


Riggetid: 

Om forfatteren

 

 

Hva skal legges til rette: 

Riggetid:

Om forfatteren:

Sist oppdatert 03.05.2024