Fagområder

Vi er et kompetansebibliotek for alle bibliotek i fylket. Trøndelag fylkesbibliotek arbeider for at innbyggerne i hele fylket skal ha tilgang på oppdaterte bibliotektjenester gjennom nettverket av folkebibliotek, skolebibliotek og digitale arenaer.

Her er noen av fagområdene vi kan bidra på:

 • Biblioteklokaler
 • Sørsamisk
 • Formidling
 • Statistikk
 • IKT og digital kompetanse
 • Barnebibliotekarbeid
 • Strategi/ledelse
 • Integrering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Videregående skole og bibliotek
 • Arrangement
 • Kurs/kompetanseheving
Sist oppdatert 09.05.2018