Arrangement og turneer

Fylkesbiblioteket ønsker å stimulere til aktiv litteraturformidling i bibliotekene. Vi ønsker å bidra til at bibliotekene fungerer som møteplasser og som arena for en offentlig og opplyst samtale.

Vi koordinerer turneer og støtter utvalgte turneer økonomisk. Vi kan bistå bibliotek med å planlegge og finne økonomisk støtte til arrangementer. Vi kan hjelpe til med prosjektsøknader, og med å foreslå samarbeidspartnere. Vi kan bistå med markedsføringsmateriell og kompetanse om gjennomføring av arrangement.

Arrangementskalender

Sist oppdatert 02.10.2023