Statistikkbasert samlingsutvikling

Tall for bestand, utlån og omløp hjelper deg å analysere bibliotekets mediesamling

Har det blitt trangere i hyllene? Frykter du at det er mye dødvekt i krimhylla? Hvor stor andel av bokbudsjettet er det rimelig å bruke på barnebøker?
Det kan du finne bedre svar på hvis du ser på tallene for bestand, utlån og omløp over tid. Fra fylkesbibliotekets side anbefaler vi to regneark som gir svaret på tilstanden i samlinga.

Morten Olsen Haugen ved fylkesbiblioteket har laget regnearkene og veiledningen.

Samlingsutvikling med tallenes hjelp - veiledning

Andel ikke utlånt siden 2016 - regneark

Bestand over tid - regneark

Sist oppdatert 03.06.2021