Bibliotekene tilpasset seg raskt i et unntaksår

statistikk-ill.png

Som følge av ulike koronatiltak holdt folkebibliotekene Trøndelag stengt i omtrent 20 prosent av den planlagte åpningstiden i 2020. Bibliotekbesøket ble nesten halvert, og utlånet sank med 20 prosent.

Hovedinntrykket er likevel at bibliotekene var raske til å tilpasse seg endringene, og gi tjenester som passet i situasjonen. – Vi er imponert over kreativiteten og viljen til å prestere under nye forhold, sier fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes.

Hentebibliotek

De aller fleste bibliotekene hadde en periode med «hentebibliotek» i overgangen fra helt stengt til ny åpning i juni. Hentebibliotek innebærer at låneren bestiller bøker på epost eller telefon, og henter en ferdig klargjort bokpose i døra. «Hentebibliotek» utgjorde 8 prosent av åpningstiden i 2020. Noen bibliotek leverte også bøker hjem på trappa til de som trengte det mest.

E-bøker

Da bibliotekene ble stengt i mars, satte de inn ekstra midler og ekstra innsats på tilbudet av e-bøker og e-lydbøker gjennom appen Bookbites. Det førte til at e-utlånet ble fordoblet til 165.000. E-bøker utgjorde i 2020 hele 13,5 prosent av bibliotekenes utlån. Utlånet av bøker og andre fysiske medier utgjorde 1,27 millioner utlån i 2020, en nedgang på 500.000 utlån.

Podkast og strømming

Det ble holdt 1050 arrangement i bibliotekene; en nedgang på 475 arrangement fra 2019. Til gjengjeld tilbød bibliotekene 376 ulike digitale arrangement til sitt publikum. Det omfatter podkast, opplesninger, forfattersamtaler og strømming. Ekstrainnsatsen med e-bøker og digitale arrangement var støttet av Nasjonalbiblioteket.
Bibliotekene hadde 1,53 millioner besøk i 2020, noe som utgjør 3,3 besøk av hver trønder. Til sammenligning var det 2,8 millioner bibliotekbesøk i 2019.

Kontakt for mer informasjon:

  • Fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes, tlf 916 21 298
  • Seniorrådgiver Morten Olsen Haugen, tlf 415 17 633