Samenes nasjonaldag 6. februar 2019

Kultuvre- jïh gærjabusse - Kultur- og bibliotekbussen i Trøndelag deltar i markeringen av Samenes nasjonaldag på formiddagen den 6. februar på Sverresborg Trøndelag folkemuseum.

8 grupper fra barnehager i Trondheim kommer på besøk i bussen, for å lytte til bibliotekarenes fortellinger om Aeredsnaestie – Morgenstjernen. Skoleklasser på 2.-4 trinn får møte Beate Heide fra Midt-Norsk fortellerforum i auditoriet på museet. Heide er samisk, og vil fortelle elevene om 6. februar og et eventyr fra Grønland som tar opp temaet søppel i havet.
Kultur- og bibliotekbussen
Klokka 14 blir det festgudstjeneste ved det samiske alteret i Nidarosdomen, og på ettermiddagen inviterer museet på Sverresborg til feiring av dagen som er åpen for alle.
Se programmet her.
Laahkoe biejjine! – Gratulerer med dagen!