Lån en forsker

Trøndelag fylkesbibliotek har fått utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket til Lån en forsker.

Lån en forsker er en videreutvikling av tjenesten Bærekraftsbiblioteket og skal på en enkel måte gi tilgang til formidlere av forskning. Dette betyr at brukere av Bærekraftsbiblioteket, i hovedsak skoler, barnehager og bibliotek, nå også skal kunne låne en lys levende forsker som kan komme og snakke om de ulike Bærekraftsmålene.

 

Målet er å utvikle en katalog med aktuelle forskere som vil være tilgjengelig for «lån». Forskerne og ekspertene velges ut i samarbeid med NTNU.

I første omgang ønsker vi å tilby 50 utlån til grunnskoler i Trøndelag i løpet av skoleåret 2022/2023. Gjennom dette håper vi at flere barn lærer om FNs bærekraftsmål; at vi styrker barns tro på seg selv om samfunnsaktør; og at bibliotekenes rolle som kunnskapsformidler blir styrket.

Kontakt: