NYTT NETTSTED OM SØRSAMISK KULTUR OG HISTORIE

Etter et vellykket Tråante-jubileum i 2017 er det mange som ønsker å vite mer sørsamisk språk og kultur. Et bredt samarbeid mellom Trøndelag fylkesbibliotek, museer og samiske sentre lanserer nå nettstedet Gaavnoes.no for å vise vei til kunnskap om det sørsamiske området.
Mange fikk øynene opp for den sørsamiske kulturen i Midt-Norge under jubileumsåret Tråante2017.  Nettstedet Gaavnoes.no vil by på kunnskap om det sørsamiske området, som strekker seg fra Engerdal og Trollheimen i sør til Saltfjellet i Nordland mot nord og i et parallelt område i Sverige.

Gaavnoes betyr «det som finnes» på sørsamisk. På nettstedet finnes artikler innenfor fire hovedtema: historie, språk, næringsliv og kultur. Til sammen viser de mangfoldet i det sørsamiske samfunnet både før og nå. I tillegg til artiklene viser nettstedet videre til utdypende lesning. Det er integrert en kartløsning for nettstedet.

- For Trøndelag som samisk forvaltningsfylke er det et viktig ansvar å løfte fram det samiske samfunnslivet i regionen, sier fylkeskultursjef Karen Espelund. - Ingen skal kunne være i tvil om at Trøndelag er et samisk område.


Nettstedet Gaavnoes.no er utviklet med støtte fra Sametinget, Kulturrådet og Trøndelag fylkeskommune. Samarbeidspartnere i prosjektet har vært museet Saemien Sijte og språksenteret Gïelem nastedh i Snåsa, Rørosmuseet og språksenteret Aajege i Røros, Trøndelag folkemuseum Sverresborg og Statsarkivet i Trondheim, og Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag. Trøndelag fylkesbibliotek har ledet prosjektet og nettsideløsningen er utviklet av Smart Media, Steinkjer.


Besøk nettstedet www.gaavnoes.no

Kontaktpersoner:
Fylkesdirektør for kultur og folkehelse Karen Espelund tlf: 906 63 135
Spesialbibliotekar Arnhild Tveikra tlf: 952 63 213