REAGER - med lek inn i litteraturen

Trøndelag fylkesbibliotek har sammen med bibliotekene Hitra, Ørland, Røros, Inderøy og Levanger fått tildelt 1 000 000 kroner for å utvikle et formidlingstilbud av litteratur for barn og unge voksne.

Nasjonalbiblioteket lyser hvert år ut utviklingsmidler. Fylkesbiblioteket søkte for 2019 på 1 065 000 for prosjektet «REAGER – med lek inn i litteraturen». Nasjonalbiblioteket valgte å endre prosjektet til to-årig pga kompleksitet og tildele 1 000 000 over 2 år.

Prosjektet skal utvikle et nyskapende formidlingstilbud til barn. Barna skal leke seg fram til litteraturen ved bruk av ny formidlingsteknologi kombinert med digital historiefortelling.

To barn som spiller

Foto: Pixabay

Prosjektet skal resultere i skjermer som har ulike innganger til en digital historiefortelling. Barna interagerer ved hjelp av bevegelser med den digitale historien. Bevegelsene fanges opp av et kamera med motion sensor-teknologi, og valgene fører historien videre til det resulterer i ett eller flere leseforslag basert på Lesesørvismetodikken.

Ny formidlingsteknologi som motion sensors kombinert med digital historiefortelling kan forstørre bok- og leseopplevelsen – og lede til litteraturen som passer for brukeren.

Prosjektet legger opp til stor grad av brukerinvolvering tidlig og helt fram til implementering av endelig versjon. Vi ser at flere tar i bruk digitale løsninger i rommet for formidling ved bruk av framvoksende teknologier slik som motion sensors som gir brukere mulighet for å reagere intuitivt og samhandle med skjermen på en helt annen måte. Både gjennom bevegelse, lek og berøring.

Teknologi bør kun være et verktøy for innhold, og løsningene bør ha så lang levetid som mulig. Det betyr at innholdsformidling er kjernen – alltid. Teknologien skal være det som gjør opplevelsen og læringen mulig – og ikke være et mål i seg selv. Man bør unngå passiv enveisformidling, da aktivitet og medvirkning er svært viktig for å skape entusiasme og engasjement hos en ung målgruppe.

Krav til teknisk utstyr holdes på et minimum slik at man enkelt og lav kostand kan etablere et slikt tilbud i alle bibliotek i Trøndelag. Vi tar utgangspunkt i 5 bibliotek og Kultur- og bibliotekbussen i Trøndelag. Disse skal brukes for utvikling og brukerinvolvering fram til et ferdig produkt som kan tas i bruk av alle bibliotek i fylket. Vi mener også at resultatet enkelt kan implementeres av alle andre bibliotek som ønsker å benytte en slik form for formidling av litteratur.

Trøndelag fylkesbiblioteket er en del av anskaffelsen av nytt biblioteksystem for storbybibliotekene. Bibliotekene har lagt ned mye arbeid, tid og ressurser i å utvikle katalogen sin. Det ligger mye verdifull informasjon i en moderne bibliotekkatalog. Denne informasjonen er bibliotekenes eiendom, og skal ikke være låst inne i et lukket system. Det er viktig at dette gjøres tilgjengelig for eksterne aktører som skal utvikle nye løsninger for biblioteket og dets lånere. Vi har satt krav til API’er som gjør det mulig å hente ut data og bygge tjenester på toppen av disse. Det ønsker vi å gjøre som en del av dette prosjektet.

Vi har gode eksempler på løsninger som brukes av Nidarosdomen, Ikea i Sverige og Kosmorama filmfestival. Alle baserer seg på formidling i skjæringspunktet det taktile og digitale.

Kontaktperson: