Ressurser for å heve den voksne befolkningens grunnleggende ferdigheter.

Kompetanse Norge har utviklet ressurser for selvevaluering, testing og e-læringskurs i de fem grunnleggende ferdighetene lesing og skriving, regning, data og muntlige ferdigheter.
Dere finner ressursene på https://www.kompetansenorge.no/test-deg-selv/

Ressursene er rettet mot voksne som ønsker å friske opp eller bedre egne grunnleggende ferdigheter. Det er gratis å bruke ressursene.»
Vi har også laget to plakater som kan henges oss på bibliotekenes oppslagstavler eller deles ut. Den ene plakaten informerer om alle ressursene i grunnleggende ferdigheter, mens den andre informerer om ressursene for digital kompetanse.
Kurs med tips og triks til de som skal være veiledere i grunnleggende digitale ferdigheter: https://elaringsportal.kompetansenorge.no/

Plakat digitale ferdigheter

Plakat grunnlegende ferdigheter