Trøndelag i tall 2018

Det ble i 2017 foretatt 2 203 000 utlån fra trønderske
folkebibliotek, noe som tilsvarer 4,7 utlån per innbygger.

I tillegg til utlån av bøker er bibliotekene i stadig større
grad en kulturarena og i 2017 hadde folkebibliotekene i
Trøndelag 4 300 arrangementer med til sammen over
110 000 deltagere.

Les hele rapporten. Bibliotek fra side 120

trondelag i tall