ORDINÆRE FRAVÆRSREGLER

Fravær skal brukes.png

Fra nå av må elevene levere legeerklæring for å få unntatt sykdomsfravær fra fraværet. Les dette nøye!

Det betyr at du ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å få unntatt fravær av helsegrunner fra fraværsgrensa.

Dette gjelder fortsatt:

Du skal ikke møte på skolen hvis du får/har symptomer på luftveisinfeksjon.

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Dette gjelder også selv om symptomene er milde. Du skal holde deg hjemme til allmenntilstanden din er god. Du kan komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

Helsemyndighetene anbefaler at du tester deg hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon.

Les mer om når du skal holde deg hjemme, om testing og om generelle smittevernråd på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Om du må holde deg hjemme på grunn av luftveisinfeksjon eller annen sykdom.

  • Du leverer egenmelding eller melding fra foresatte. Da teller fraværet mot fraværsgrensa.
  • Du leverer legeerklæring. Da teller fraværet ikke mot fraværsgrensa.

Fraværsgrensa er på 10%. Det er altså ikke et krav at du dokumenterer sykdomsfravær med legeerklæring så lenge du til sammen har under 10% fravær i faget.

Les mer om reglene for fraværsgrensa her: trfk.no/reglement