Registrer informasjon om elev og foresatte

Katedralskolen har behov for oppdatert informasjon om elever og foresatte. Her finner du skjema for registrering av nødvendig informasjon.

Skjema for registrering av informasjon

NB! Det kan være at nettleseren du bruker ikke fungerer når skjemaet skal sendes inn. Prøv Internet Explorer.