Møter for foresatte høsten 2022

Steinkjer videregående skole ønsker foresatte hjertelig velkommen til et møte med skolen i uke 39.

Alle dager kl. 18.00 og ca. en time.

Oppmøte i elevkantina i Origo, bruk skolens hovedinngang.

Det blir fellesmøter med informasjon fra skoleledelsen. Vi vil blant annet orientere om streiken og elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

Klassevise møter for vg1- og vg2-trinnet
Del 2 av møtene med foresatte vil gjennomføres klassevis i løpet av oktober, november og desember. Kontaktlærer er møteleder, og sender ut møteinnkalling klassevis, gjennom e-post, melding eller «ranselpost» via elevene. Vi ber om at foresatte til elever under 18 år registrerer egen kontaktinformasjon i det skoleadministrative systemet Everyday. Hvis vi skal nå dere via e-post eller telefonmelding, er vi avhengig av at dere selv gjør denne registreringen. HER finner du mer info om Everyday.

Presentasjoner fra foreldremøtene i uke 39
Her kan du lese presentasjonen fra foreldremøtene. De inneholder viktig informasjon om elevfravær og mye annet. Mye av informasjonen som ble gitt muntlig er å finne på skolens hjemmeside.

Presentasjon foresatte vg2 studieforberedende 26.09.22
Presentasjon foresatte vg1 yrkesfag 27.09.22

Presentasjon foresatte vg2 yrkesfag 28.09.22

Presentasjon foresatte vg1 studieforberedende 29.09.22

Mandag 26. september kl. 18.00: vg2 studieforberedende
Vg2 studiespesialisering
Vg2 idrettsfag
Vg2 kunst, design og arkitektur 

Tirsdag 27. september kl. 18.00: vg1 yrkesfag
Vg1 Elektro og datateknologi
Vg1 Teknologi- og industrifag
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg1 Restaurant- og matfag
Vg1 Salg, service og reiseliv 

Onsdag 28. september kl. 18.00: vg2 yrkesfag
Vg2 Datateknologi og elektronikk
Vg2 Elenergi og ekom
Vg2 Arbeidsmaskiner
Vg2 Bilskade, lakk og karosseri
Vg2 Industriteknologi
Vg2 Kjøretøy
Vg2 Betong og mur
Vg2 Tømrer
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
Vg2 Helsearbeiderfag
Vg2 Hudpleie
Vg2 Kokk- og servitørfag
Vg2 Salg og reiseliv 

Torsdag 29. september kl. 18.00: vg1 studieforberedende
Vg1 studiespesialisering
Vg1 idrettsfag
Vg1 kunst, design og arkitektur