Skolestart

Velkommen_tilbake_ENDELIG__UTEN_SKOLEÅR_ Medium.jpg

 

Velkommen til nytt skoleår ved Strinda vgs.

Du vil som elev ved Strinda ta del i et trygt og inkluderende skolemiljø, og erfare at skolen setter læring i sentrum for all aktivitet. Lærerne legger stor vekt på å tilpasse opplæringen til dine forutsetninger, og skolen vil stille krav til din innsats slik at du når målene du setter deg.

Du skal behandles med respekt og omtanke både fra skolens ansatte og fra medelever. 

Et godt skole- og læringsmiljø er avhengig av at elevene bidrar positivt på alle skolens arenaer, og du vil bli møtt med en forventning om å

  • møte presis til undervisningen 
  • være til stede og delta aktivt, med mindre du er forhindret på grunn av sykdom eller av andre spesielle årsaker 
  • vise nulltoleranse mot krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering 

På skolens hjemmeside www.strinda.vgs.no finner du mer informasjon som vil være nyttig før skolestart. 

Skolebøker 

Skolebøker får du låne på skolens bibliotek, og din kontaktlærer vil informere om når din klasse kan hente bøker. Du må ta med egen hengelås til bokskap som tildeles ved skolestart. 

Everyday for foresatte 

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil elever og foresatte kunne se fravær, karakterer, individuelle opplæringsplaner mm. Foresatte skal registrere personopplysninger i Everyday slik at de lett kan kontakes av skolen ved behov for dette. Foresatte kan også følge eleven i skolehverdagen.

Tilgang til Everyday gis kun til foresatte til elever under 18 år. 

Slik får du tilgang til Everyday for foresatte 

Fravær fra skolen og fraværsregler

Skolen forventer at alle elever møter til undervisning. Når elever er forhindret fra å møte, skal de gi beskjed om dette til kontaktlærer, og levere dokumentasjon når dette kreves. Fraværsreglene slik de er utformet fra 01.08.22, vil elevene få god informasjon om ved skolestart.

Lånekassen 

Utstyrsstipendet er ikke behovsprøvd, og alle kan søke. Utstyrsstipendet skal dekke dine utgifter til det utstyret du trenger i opplæringen, og størrelsen på stipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram du er tatt inn på. Mer informasjon ligger på Lånekassens hjemmeside. 

https://www.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/videregaende-skole/

Parkering

Det er rikelig med plass til å sette fra seg og låse sykler til egne sykkelstativer på skolens område.

Nytt av året: Fra skolestart vil det være begrensninger i antall parkeringsplasser for skutere. Det er viktig at elever ikke parkerer utenfor disse plassene, da dette vil kunne medføre parkeringsbot.

Elever har ikke anledning til å parkere bil eller firehjuling på skolens område.

Vær oppmerksom på at søkere kan få et annet skoletilbud ved andreinntaket dersom de velger å stå på venteliste etter 1. inntaket.

Skolens ansatte ser fram til å bli kjent med nye elever, og møte igjen de gamle!

Med ønske om fortsatt fin sommer!

Hilsen Herdis Floan, rektor

Velkomstbrev

Informasjonsskriv for elever på Helse- og oppvekstfag.

Informasjonsskriv for elever på Elektrofag og datateknologi.

Informasjonsskriv for elever på Restaurant- og matfag.

Skoleskyss

Informasjon til elever - Til deg som bruker buss til og fra skolen
Informasjon til elever - Reisebevis for elever med rett til fri skoleskyss
Informasjon til elever - Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Annen informasjon

Invitasjon til elever som skal bo på hybel og deres foresatte

VIP Makkerskap - Tiltak for et godt læringsmiljø 2022/2023 (for elever)

VIP Makkerskap - Tiltak for et godt læringsmiljø 2022/2023 (for foresatte)