50 gratis Bokårs-arrangement

Leser søker bok har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til å gjennomføre 50 arrangement i løpet av Bokåret.Noen av arrangementene arrangerer LSB selv. Blant annet blir det et helhusarrangement på Litteraturhuset i Oslo lørdag 7. september med Bok til alle-arrangement i alle rom, hele dagen.

LSB vil bruke de resterende midlene til å støtte arrangement som blir planlagt av bibliotek og/eller fylkesbibliotek. Det er bibliotekene som må stå for den praktiske gjennomføringen, mens LSB dekker honorar, reise og evt. overnatting.
LSB gir støtte til arrangement som lages for foreningens målgrupper og  kommer til å gjøre et utvalg av arrangement de vil støtte.

Valget blir gjort ut fra disse kriteriene:

  • Geografisk spredning
  • Spredning målgruppe for arrangementene
  • Arrangement i samarbeid med andre institusjoner
  • Arrangement på andre arenaer enn bibliotek
  • Bibliotek som ikke har fått tildelt annen støtte i forbindelse med Bokåret, blir prioritert

 Vedlagt ligger arrangementskatalogen fra Leser søker bok. Dette er en oversikt over 12 produksjoner/arrangement LSB ser for seg kan arrangeres i løpet av Bokåret.Håper dere blir inspirerte til å bruke dette i planleggingsarbeidet. LSB har støttet mange flere bøker enn de som har fått plass i katalogen. Det er fritt frem å velge andre bøker. Katalogen er ment som inspirasjon. Kanskje bøkene/forfatterne til LSB passer inn i allerede planlagte arrangement for Bokåret. 

Når 50 arrangement skal spres utover hele landet, sier det seg selv at det ikke blir så mange i hvert fylke, men vi håper dere vil legge inn en innsats og prøve! På de ulike arrangementene i katalogen står det hvilke målgrupper de kan passe til. Tenk lokale tilpasninger. Aktuelle samarbeidspartnere kan være folkehelsekoordinatorer, frivilligsentraler, flyktningmottak og lokale institusjoner. Et par arrangement kan også være aktuelle for innsatte i fengsel. Fengselsbibliotekene får egen henvendelse. Arrangeres det Pride i din kommune? Ett av arrangementene dreier seg om Skeiv litteratur.

Fint om dere sender ønske direkte til Eva Rekve hos Leser søker bok: ER@lesersokerbok.no, med kopi til Mette Vaag så også fylkesbiblioteket får oversikt over ønskene.

Skulle noen ha lyst til å arrangere Bok til alle-arrangement uten å bli med blant de 50 som får gratis tilbud, kan det gjøres egne avtaler med Leser søker bok om det. Hvor store kostnader det vil medføre har jeg dessverre ikke oversikt over nå.

Ta kontakt med Mette Vaag om noe er uklart.

Frist 1. april 2019!