Digihjelpen

Hva-er-Digihjelpen_small.jpg

Et nytt nettsted med tips og råd til kommuner som trenger hjelp for å gi innbyggerne grunnleggende digital kompetanse er lansert. Digihjelpen.no legger til rette for at flere innbyggere kommer seg på nett.

Nettstedet er resultat av prosjektet Digihjelpen, ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS. Trøndelag fylkesbibliotek har representert Trøndelag fylkeskommune i prosjektet.

Grunnleggende digital kompetanse er en viktig forutsetning for at innbyggerne kan ta i bruk digitale tjenester som det offentlige tilbyr.

Vi ser at det er et stort behov for å minske det digitale skillet i samfunnet og ønsker at flere kommuner etablerer et tilbud for sine innbyggere. Vi tror at digihjelpen.no kan bidra til det og håper mange kommuner finner nytte i nettsiden. En del kommuner har allerede tilbud på sitt folkebibliotek eller servicetorg, men vi ønsker at flere etablerer et tilbud for sine innbyggere.

Sluttrapport digihjelpen

Pressemelding Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Trøndelag fylkesbibliotek kan være med å etablere tilbud eller holde kurs i din kommune.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS signerer avtale om Digihjelpen.