Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen.png

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir) der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Mer informasjon om undersøkelsen finnes her.