ELEVUNDERSØKELSEN

Elevundersøkelsen 2022 forside.png

Elevundersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 48 og 49. Formålet med Elevundersøkelsen er å gi elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Norsk og engelsk info finner du her.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen.

Informasjon til elever om Elevundersøkelsen

Informasjon til foresatte om Elevundersøkelsen

INFORMATION IN ENGLISH:

Pupil Survey – information for pupils in higher education

Information for parents about the Pupil Survey

LOGG INN OG GJENNOMFØR ELEVUNDERSØKELSEN

LOG IN AND COMPLETE THE STUDENT SURVEY