ELEVUNDERSØKELSEN

Elevundersøkelsen 23-24.png

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

I høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på Vg1. Trøndelag fylkeskommune velger å gjennomføre på alle trinn.

Gjennomføringsperioden er 6. november til 8. desember.

I høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på Vg1. Trøndelag fylkeskommune velger å gjennomføre på alle trinn.

Gjennomføringsperioden er 6. november til 8. desember.

Her finner du informasjonsskriv til elever, foreldre og foresatte:

Elevundersøkelsen informasjon til elever Vg1, Vg2 og Vg3

Elevundersøkelsen informasjon til foreldre / foresatte

Informasjonsskrivene finnes også på andre språk på udir.no Udir sine sider.