NYE KATTA VOKSER FRAM

Nyskolen forside mai 24.png

Trondheim Katedralskole både renoveres og får to nye tilbygg. Nå sees tydelig Kattas nye midtbygg som vil inneholde kroppsøvingssal, klasserom og spesialrom for Medier og kommunikasjon. Vi ser også konturer av det nye bygget mot Bispegata.

 

Til skolestart 2025 skal alt være klart. Nye Katta åpner for våre elever. Du som begynner på Vg1 høsten 24 får Vg2 og Vg3 på nye Katta. Du kan bare glede deg!

Skolen får blant annet to nye kroppsøvingsaler m/styrkerom, ei stor og lys kantine i tilknytning til skolebiblioteket, nye, moderne klasserom, grupperom, spesialrom og flere trivelige, sosiale soner.

På bildet ser vi inn i kroppsøvingssalen i midtbygget.

I toppetasjen på Aulabygget bygges den nye musikkavdelingen. 

Skolen får en indre skolegård og en ytre skolegård med god plass til ballspill og andre uteaktiviteter. Til glede for både elever, ansatte og byens øvrige befolkning åpnes ei helt ny veit som binder skolen enda bedre sammen med det øvrige byrommet. Kattas sentrale beliggenhet midt i byen åpner for mange positive muligheter i tilnyknytning til undervisningen, noe vi benytter oss av jevnlig.

En hy hovedinngang tar imot elever og ansatte og leder inn til skolens fellerarealer.  En inngang som ligger slik til at avstanden til byens kollektivknutepunkter blir svært kort.

Trondheim Katedralskole er en av Trondheims store stoltheter med sin over 850 år gamle historie. Stiftet i 1152 og dermed Norges eldste skole. Skolens historiske bygninger, som både er fredet og vernet, knyttes sammen med nye bygg på et smidig vis. Skolens historiske særpeg ivaretas. Entreprenør Betonmast Trøndelag har høye miljøambisjoner for ombygging og reising av nye bygg på skolen. Det gjøres flere tiltak for å gjenbruke og ta gode materialvalg, noe som igjen skal sørge for lavest mulig karbonutslipp.

I den lyse og trivelige kantina vår tror vi trivselen blir stor.