EN SMAKEBIT AV NYE KATTA

VÅR NYE SKOLE.png

Til skolestart 2025 skal alt være klart. Nye Katta åpner for våre elever. Du som begynner på Vg1 til høsten får to av dine skoleår på nye Katta. Du kan bare glede deg!

Trondheim Katedralskole både renoveres og får to nye tilbygg. Skolen får blant annet to nye kroppsøvingsaler m/styrkerom, ei stor og lys kantine i tilknytning til skolebiblioteket og ellers nye, moderne klasserom, grupperom og spesialrom for medier og kommunikasjon og musikk, dans og drama.

Nye Katta får både en indre og skjermet skolegård og en ytre skolegård med god plass til ballspill og andre uteaktiviteter. Til glede for både elever, ansatte og byens øvrige befolkning vil det bli ei helt ny veit som binder skolen enda bedre sammen med det øvrige byrommet. Kattas sentrale beliggenhet midt i byen åpner for mange positive muligheter i tilnyknytning til undervisningen, noe vi benytter oss av jevnlig.

En hy hovedinngang tar imot elever og ansatte og leder inn til skolens fellerarealer.  En inngang som ligger slik til at avstanden til byens kollektivknutepunkter blir svært kort.

Trondheim Katedralskole er en av Trondheims store stoltheter med sin over 850 år gamle historie. Stiftet i 1152 og dermed Norges eldste skole. Skolens historiske bygninger, som både er fredet og vernet, knyttes sammen med nye bygg på et smidig vis. Skolens historiske særpeg ivaretas. Entreprenør Betonmast Trøndelag har høye miljøambisjoner for ombygging og reising av nye bygg på skolen. Det gjøres flere tiltak for å gjenbruke og ta gode materialvalg, noe som igjen skal sørge for lavest mulig karbonutslipp.

I den lyse og trivelige kantina vår tror vi trivselen blir stor.