Lærerstreik ved Trondheim Katedralskole

Tomt klasserom.png

Ved Trondheim Katedralskole er 43 lærere tatt ut i streik. For elevene vil streiken kunne bety at deler av undervisningen faller bort, mens andre timer går som normalt. Timeplanen endres ikke som en følge av streiken. Det betyr at det kan bli «hulltimer» i løpet av skoledagen.

Dersom lærer ikke er tatt ut i streik skal elevene møte opp som vanlig til timene i henhold til timeplanen. Elevene vil få informasjon om hvilke lærere som er tatt ut i streik via Canvas.

Dersom lærer er tatt ut i streik skal elevene ikke møte opp til time. Elevene kan selvsagt oppholde seg på skolen, og vi oppfordrer elevene til å jobbe med fag. Klasserommene holdes åpne. Elevtjenesten og skolens ledelse er til stede og er tilgjengelig for elevene.

Vi ber elever og foresatte følge med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon om streiken.

Kontakt med skolen:

postmottak.katedralskolenvgs@trondelagfylke.no

Tlf. 74 17 65 00