STUDIETILBUD 23-24

Våre programområder 23.png

Vi gjør deg forberedt til videre studier. Vi motiverer deg til selvstendig arbeid og til samarbeid med dine medelever. Dyktige og engasjerte lærere gir deg tilbakemelding og oppfølging underveis. Uansett hva du tenker å studere etter videregående vil du finne en vei videre etter endt opplæring hos oss.

Programområdet STUDIESPESIALISERING (ST) gir deg det bredeste faglige grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet. For videre utdanning på høyere nivå (universitet/høyskole) kreves det generell studiekompetanse for å komme inn. Enkelte utdanninger krever spesiell studiekompetanse. På Vg2/Vg3-studiespesialisering kan du fordype deg i realfag og/eller språk/samfunnsfag/økonomi.

Studiespesialisering (ST) - ordinær

Vi tilbyr deg et meget bredt utvalg av programfag i samarbeid med Thora Storm videregående skole.

Trondheim Katedralskole tilbyr i tillegg til programområdet Studiespesialisering tre ulike valgmuligheter innenfor programområdet (når inntaket er over vil du kunne velge hvilken retning du ønsker).

ST med internasjonalisering

ST med utveksling i Vg2

ST med forberedende IB

Søk på STUDIESPESIALISERING  VIGO

 

Kompetanse for det 21. århundre - kommunikasjon - kreativ tenkning - samarbeid og samhandling. Opplæringen i programfagene er i stor grad tverrfaglig og inneholder praktiske-, teoretiske-, analytiske- og estetiske arbeidsmetoder.

I løpet av opplæringsløpet vil du bl.a. være innom  ...

  • fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
  • teori knyttet til mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
  • praktisk utforming og formidling av ulike budskap, uttrykk og layout
  • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
  • videreutvikling av den digitale kompetansen

Det er ikke nødvendig med noen form erfaring med hverken teknisk utstyr eller programvare. Våre elever får grunnleggende opplæring fra start. Underveis gir vi deg spillerom til å videreutvikle dine egne interesser innenfor fagområdet.

Når du har fullført og bestått tre år i utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon har du oppnådd generell studiekompetanse og kan søke opptak til høgskoler og universitet.

Medier og kommunikasjon på Katta tilbyr deg programfag fra så vel eget programområde som fra Studiespesialisering. Som MK-elev hos oss kan du reise på utveksling i ditt Vg2-år, om du vurderer det, til skoler som kan tilby fag som samsvarer noenlunde med programfagene på Medier og kommunikasjon. Vi bistår deg gjerne i planleggingen av ditt utvekslingsopphold.

Søk på MEDIER OG KOMMUNIKASJONVIGO

 

Musikk, dans og drama, med spesialisering i musikk, passer for deg som planlegger å gå veien videre mot høyere musikkstudier. Det stilles visse krav til ferdigheter. Du behersker et instrument før du begynner. Utdanningsprogrammet er krevende, og det er en stor fordel om du har gode arbeidsvaner og gode karakterer fra grunnskolen.

Når du har fullført og bestått tre år i utdanningsprogram for musikk, dans og drama, har du oppnådd generell studiekompetanse og kan søke opptak til høgskoler og universitet.

Grunnlaget for opptak til musikk, dans og drama ved Trondheim Katedralskole er inntakspoengene dine. I tillegg vil vi ha anledning til å tildele inntil 50% av plassene på grunnlag av dokumentasjon (attester) og/eller opptaksprøve.

Skolen gjennomfører opptaksprøver i første del av mai måned. Det er bare elever som har Trondheim Katedralskole som sitt førsteønske som blir invitert til opptaksprøver. Søkere som krysser av på søknadsskjemaet at de ønsker å komme til opptaksprøve får info om dag og tidspunkt for oppmøte. Søkere på musikk forbereder 2-3 selvvalgte musikkstykker/sanger. Ved å delta på en opptaksprøve får søkerne mulighet til å konkurrere seg inn på ferdigheter.

 Søk på MUSIKK, DANS OG DRAMAVIGO

 

Matematikkprogrammet

Vårt Matematikkprogram er et tilbud til deg som liker matematikk og som ønsker større utfordringer i faget.

Matematikkprogrammet gir deg mulighet til å ta matematikkfag på et høyere nivå i forhold til trinnet du går på, og du kan velge å ta matematikkemner ved NTNU samtidig som du er elev i Vg3.

Oppbyggingen av matematikkprogrammet:

  • Vg1: Matematikk 1T + R1, i alt 8 timer per uke.
  • Vg2: Matematikk R2, full fordypning i matematikk allerede på Vg2.
  • Vg3: Her har du flere muligheter siden du har fått frigjort 5 timer ved å ta matematikkprogrammet. Du kan følge matematikkemner ved NTNU via UNG-ordningen og prøve deg på høyere utdanning mens du er elev på Vg3. Du kan ta et ekstra programfag om du ønsker det (Vg3). Du kan bruke mer tid på de andre fagene du har (Vg3).

Når søkerne er tatt inn i juli, sender skolen informasjon til inntatte elever om hvilke
fordypninger skolen kan tilby, deriblant matematikkprogrammet.

 

International Baccalaureate Diploma Programme (IB)

International Baccalaureate (IB) er et toårig universitetsforberedende opplæringstilbud som finnes i mer enn 100 land. IB bygger på Vg1-Studiespesialisering, eller tilsvarende utdanning fra utlandet eller en internasjonal skole i Norge. Elever fra hele Trøndelag fylke kan søke på dette tilbudet ved Trondheim Katedralskole.

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) er et toårig studieforberedende kurs som fører fram til en internasjonal eksamen. Programmet undervises i mer enn 150 land fordelt på alle verdensdeler.

IB-diplomet er godkjent for opptak til høyere utdanning i Norge og for opptak til universiteter over hele verden. Det gir studiekompetanse for opptak til norske universiteter og høyskoler på linje med Vg2 og Vg3 i utdanningsprogram for studiespesialisering.

IB Diploma Programme bygger på Vg1-studiespesialisering, eller tilsvarende utdanning fra utlandet eller en internasjonal skole i Norge. Elever fra hele fylket kan søke på dette tilbudet ved Trondheim Katedralskole.

Undervisningen på IB foregår med engelsk som arbeidsspråk. Det er færre fag på IB i forhold til i norsk videregående skole men større fordyping i hvert fag. Arbeidsmetodene som benyttes trener elevene i å bli selvstendige og effektive i læringsarbeidet.

Alle fag har avsluttende eksamener. Disse eksamenene er de samme for alle IB-elever og blir vurdert av eksterne sensorer etter et system basert på fastlagte vurderingskriterier, noe som gir høy grad av forutsigbarhet og objektiv vurdering.

IB-linja har for tiden en årsavgift på 6500 kr som skal dekke utgifter skolen blir belastet i forbindelse med oppmelding av elever og avvikling av IB eksamener.

Information in english

The International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) is a two-year course of studies leading to international examinations which are recognized for admittance to universities around the world. The programme is offered by IB schools in more than 150 countries worldwide. For admission to Norwegian universities and colleges the IB diploma is considered as equivalent to the second and third years of the Norwegian national general studies specialization programmes.

Teaching in the IB programme is in English. There are fewer subjects than in the national Norwegian education system, but more in-depth studies in each. The work methods used train students to become independent and efficient in their studies.

Students sit for final examinations in all their subjects. The examinations, which are the same for all IB students across the world, are assessed by external examiners according to a comprehensive set of assessment criteria to ensure a high degree of predictability and objectivity.

The appropriate educational background for the IB Diploma Programme is the first year of specialization in general studies at a Norwegian upper secondary school, or similar courses of study in an international school or a school in another country. Students from all over the county of Trøndelag can apply for admission to the IB DP at Trondheim Katedralskole.

Exam fees are charged for the IB Diploma Programme at Trondheim Katedralskole to cover the expenses of arranging the IB examinations, the fees currently amount to NOK 6500 per year.

 

Du finner også rikelig med informasjon om IB på nettstedet www.ibo.org