Digitale fortellinger i koronaåret – Dante, dikt og tegneseriekurs

tegneseriekurs.png

Da Norge og bibliotekene stengte i mars 2020, ble det delt ut ekstra tilskuddsmidler til biblioteksektoren. Fylkesbiblioteket i Trøndelag fikk tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til to formål: ekstra innkjøp av e-bøker til appen Bookbites som vi driver sammen med alle folkebibliotekene i fylket. Og tilskuddsmidler som vi skulle sende videre til folkebibliotekene.

Tilskuddsmidlene skulle være til nytte for bibliotekets brukere, og de skulle være et bidrag til å gjøre flest mulig av folkebibliotekene våre til digitale formidlere. Nasjonalbiblioteket skrev at «Hovedmålet med tildelingen er bidra til bibliotektjenester i en tid da de fleste arenaer er stengt, men den gir også en mulighet til å utvikle og styrke samarbeid om digital formidling.  Det stilles ikke konkrete krav til metoder eller tiltak.»

Av fylkets 38 kommuner, var det 17 som søkte om tilskudd til å bli digitale. Alle fikk tilskudd, og selv om to av dem måtte oppgi ideene sine, og et bibliotek bare kom til forprosjektet, var det i alt 14 kommuner som skapte digitale fortellinger med lyd og bilder for sitt publikum. Trondheim folkebibliotek hadde allerede erfaringer med podkast og andre digitale produksjoner. Vårt mål var todelt; at flest mulig av bibliotekene fikk prøve seg som digitale produsenter, og at det ble produsert mye og variert. Derfor ble det også gitt mye produksjonstilskudd til Trondheim. Her nedenfor finner du historiene om våre digitale fortellinger.

Flatanger bibliotek laget filmen I lyset fra et hav (7 minutter) om og med sambygdingen Wenche Dahle. Hun forteller om sin nye bok «I lyset fra et hav», med bilder fra boka og andre naturbilder. Lansert i januar 2021.

Heim bibliotek fikk laget et tegneseriekurs i fire episoder (til sammen 24 minutter) med den lokale tegneserieskaperen Trond Stavås. Lansert i juni 2020.

Inderøy bibliotek begynte i mai 2020 en serie videoforedrag om Dantes «Den gudommelige komedie».  Hver episode handler om en av verkets 33 «sanger». Episodene er mellom 16 og 30 minutter lange, og kan sees på bibliotekets Facebookside.

Dantes divine komedie

Melhus bibliotek samarbeidet med den lokale lyrikeren Erlend Skjetne. De laget to videofilmer. En hvor han leser hele den prisnominerte boka si, «Skare» (64 minutter). Og en hvor han forteller om arbeidet med boka (8 minutter). Lansert i juni 2020.

Meråker bibliotek var raskt ute med seks episoder av kulturprogrammet «Brød og sirkus» i mars-mai 2020. Det er en slags «nær-tv-kanal» med blandet program og lokale kulturinnslag. Episodene var mellom 43 og 59 minutter lange.

Namsos bibliotek med nabokommunene i Namdalen laget en digital lesefest som ble delt med barnehagene i regionen. Forfatteren Martine Grande fra Lierne / Trondheim og forfatteren / tryllekunstneren Tormod Aune fra Snåsa deltok.

Oppdal bibliotek laget en digital forfattersamtale med oppdalsforfatteren Ingrid Ovedie Volden. Elever på Oppdal ungdomsskole var målgruppe, og hadde forberedt seg til møtet. Samtalen varte i 45 minutter, og filmen var tilgjengelig for klassene i en uke eller to etter filmen ble laget, i juni 2020.

I Overhalla laget Horisonten bibliotek og kultursenter en video-opplesning av bildeboka Eventyret om Overhalla(84 minutter), ei bok om bygdas natur og historie. Forfatter og illustratør Knut Høihjelle leste sjøl på filmen. Lansert i desember 2020. De har også laget en kort samtalefilm om boka (3 minutter).

Youtube-skjermbilde av Eventyret om Overhalla

Røros bibliotek laget en video-opplesning med Ragnar Aalbu og hans bok «Paisommer». Filmen var tilgjengelig i august 2020.

Steinkjer bibliotek hadde en online forfattersamtale med Michael Stilson om hans bok «Alene igjennom». Samtalen ble spilt inn i mai 2020, og var tilgjengelig noen dager da.

Trondheim folkebibliotek laget nærmere 30 produksjoner med støtten de fikk. Det var både podkast, dokumentarfilmer, og strømming med og uten bilde.  De laget digitale «strikk og lytt», «Klassikertimen», «Ønskediktet», kurs i sykkelreparasjon og en serie samtalefilmer med og for ungdom kalt «Fortellinger fra Norge».

Tydal bibliotek fikk forfatteren Odd Håvard Morset til å lese inn sin historiske roman Ola Dala. Lydboka ble sendt i 20 episoder på Nea radio april-juni 2020, og ligger ute blant deres podkaster.

Verdal bibliotek fikk forfatteren Ingrid Storholmen til å lese inn en videobok av sin egen bildebok «Mora som glemte at det var kveld».  Filmen ble lagt ut i juni 2020, og var tilgjengelig ut året.