Kampanjen "ABC for god psykisk helse"

abc.png

Målet for kampanjen er å øke helsekompetansen i befolkningen. Den skal inspirere flere til å gjøre gode valg for egen og andres psykiske helse i hverdagen. God psykisk helse bygger vi sammen. Bli med på laget du også!

Vi bygger helsen vår gjennom alt som gir god livskvalitet, glede, mestring og mening i hverdagen. ABC står for Act, Belong, Commit og er utviklet for å fremme helsekompetanse om psykisk helse i hele befolkningen. Dette gjør vi ved å inspirere folk til å ta aktive valg for sin egen psykiske helse.

Her kan biblioteket legge til rette for enda bedre fysisk helse med bruk av disse tre enkle grepene

På norsk er act, belong, commit oversatt til: 

  • Gjør noe aktivt
  • Gjør noe sammen
  • Gjør noe meningsfylt

Les mer om ABC for god psykisk helse