Alt sammen, på biblioteket

Kampanjen "Alt sammen, på biblioteket" er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Norge. Den går fra 14. juni til 11. september.

Slagordet spiller på alle tjenestene og hele tilbudet bibliotekene gir. Ordet sammen symboliserer også fellesskap, den sosiale arenaen, inkludering og mangfold. Kampanje skal vise bibliotekenes bidrag til god folkehelse og sosial inkludering. Den er utarbeidet av byrået Fete Typer.

Spredning

Den spredes i sosiale medier og i regionavisene i peroden fram til valget. 

Det er viktig å være synlig og nå innbyggerne på ulike flater og i ulike kanaler som er relevant for målgruppa. Heng opp plakater i bibliotekrommet og andre steder i kommunen. Bruk informasjonsskjermer, sosiale medier og nettsider.

Kampanjemateriale


Det er laget 4 uttak/budskap som er tilpasset ulike flater og kanaler:

  • Innhold til sosiale medier, feed-format og story-format
  • Bilder til informasjonsskjermer, 9:16 og 16:9
  • Plakater til trykk og print selv, A3 og A4
  • Illustrasjonsbilder til nettsider, 16:9

Materiellet er digitalt, og kan lastes ned for bruk på skjerm og utskrift her i NTB Mediebank. Hvert bibliotek får en bruker. Alternativt kan det åpne albumet brukes.

NTB Mediebank Åpent album for kampanjemateriell

Målformer

Kampanjen er tilgjengelig på nynorsk og bokmål. Plakater er også tilgjengelig på nordsamisk og sørsamisk.