Nytt nettstudium – «Barn, medier og bibliotek»

barnogmedier-web.png

Har du behov for å lære mer om bibliotektjenester for barn? Det nye nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» (15 stp) gir en innføring i kultur- og litteraturformidling for barn.

  • Studiets første del tar opp barndommens vilkår i samfunnet, og ser dette i sammenheng med barns mediebruk og formidling til barn.
  • Annen del konsentrerer seg om studiet av barns medier, med vekt på barnelitteratur.
  • Tredje del tar opp spesifikke sider ved bibliotekarbeid blant barn, bl.a. samlingsutvikling, aktivitetstilbud og samarbeid med skole og barnehage.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Studiet starter på nyåret i 2019, og søknadsfrist er 23. november 2018.

Mer informasjon om studiet og påmeldingsskjema.

Nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» tilbys fra bibliotekarutdanningen ved OsloMet, etter initiativ fra fylkesbibliotekene i Norge. Det er prosjektet «Barnebibliotek – et kompetanseløft» som har gjort utvikling av nettstudiet mulig. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. Trøndelag fylkesbibliotek er prosjektansvarlig.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder ved Trøndelag fylkesbibliotek om du har spørsmål: Kristin Storvig, 909 89 407.
Du kan også kontakte ditt nærmeste fylkesbibliotek.

Foto: Jarle Nyttingnes
Foto: Akershus fylkeskommune, Jarle Nyttingnes.

Mål med studiet

Bibliotekene er arena for barns møte med litteratur og kulturelle opplevelser. Leseglede, nysgjerrighet og lek er beskrivende for aktiviteter som barnebibliotekarer legger til rette for. Både samfunnet, mediene og bibliotekenes tjenester er i stadig endring, og det stilles nye krav til kompetanse og engasjement. Nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» settes i gang for å stimulere til kompetanseheving i bibliotek, og bedre bibliotektjenester for barn i hele landet.

Gjennomføring og kostnader

Nettstudiet tilbys for første gang fra OsloMet i 2019, med ansatte i biblioteksektoren som målgruppe. Det er 30 studieplasser.

Arbeidsmengden er tilpasset slik at det skal være mulig å kombinere studiet med full jobb. Femten studiepoeng på et år tilsvarer omtrent 25% av et fulltids studium.

Fylkesbibliotekene vil bistå med faglig støtte og regional nettverksbygging, og arrangerer en oppstartsamling i Oslo og et webinar mot slutten av studiet. Det blir mulig å søke prosjektet om reisestipend for å kunne delta på samlingen i Oslo.

Studieavgift er satt til kr 12.000,-. Semesteravgift på kr. 640 betales pr. halvår.