Besværlighet og herlighet i koronaens tid

FreeVector-Rainbow-Vector-Background-Colors.jpg

Info til bibliotekene

  • Lån og bibliotektransport

Alt av utlån og innlevering fra og til fylkesbiblioteket og Trondheim folkebibliotek ble stoppet alt forrige uke. Det som er lånt har fått ny frist for innlevering - onsdag 22.04.  Det vil ikke gå ut purringer eller bli sendt regninger. Dermed er det tid til å områ seg etter påske.  Og lånere vil ha noe tid til å levere før purring hvis vi får mer normale forhold over påske.

Andre bibliotek som har Bibliofil kan også be Biblioteksystemer om å forlenge lånefrister for å unngå purringer og regninger og få stoppet reserveringer. Bibliotek som har Mikromarc bør styre dette tilsvarende.

Det er ikke mulig å reservere fjernlån fra fylkesbiblioteket og Trondheim folkebibliotek nå. Slik unngår vi at reserveringene hoper seg opp i stengeperioden.

 Norsk bibliotektransport stoppet all transport i Trøndelag fra og med mandag 16.03.

Depotbiblioteket har stengt fjernlånet, og Nasjonalbiblioteket har stengt Biblioteksøk. Da skal det ikke komme fjernlånsbestillinger til noen bibliotek den veien. Kontakt på fylkesbiblioteket: Arnhild Tveikra og Bjørnar Skjesol

  • Lesesett:

 Det er mulig å reservere lesesett hvis du nå sitter og planlegger fremover. De kan reserveres to måneder frem i tid. Send en e-post til lesesett@trondelagfylke.no for å reservere, eller om du har andre spørsmål rundt lesesettordningen. Selve utsendingen av lesesett er stoppet inntil videre.

Kontakt på fylkesbiblioteket: Malin Kvam

 

  •  Innkjøp

 Bibliotekene kan fortsatt bestille bøker og medier fra Biblioteksentralen. Bøkene kan evt. leveres når biblioteket åpner igjen, det samme vil gjelde for k-fond som BS sender ut.  Se mer informasjon om bestilling til og levering fra Biblioteksentralen her.

Kontakt på fylkesbiblioteket: Arnhild Tveikra.

 

  •  Stengte bibliotek

Fylkesbiblioteket er stengt – alle medarbeidere jobber hjemmefra, og kan nås på mail og telefon. Se kontaktlista vår her: https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/finn-ansatt/?query=

Er du usikker på hvem du skal snakke med, kan du sende en mail til postboksen vår, postmottak.fylkesbiblioteket@trondelagfylke.no

Vi minner alle bibliotek som nå holder stengt om å melde at de er stengt til Base bibliotek, se veiledning her.

  •  Kultur- og bibliotekbussen har innstilt all kjøring på ubestemt tid. Meldinger er sendt ut til bokbusslånerne. Kontakt på fylkesbiblioteket: Kristian Nilsen
  • Skolebibliotekstatistikken

Skolenes frist for å levere skolebibliotekstatistikk var mandag 16. mars. Kommunenes frist for å følge opp / kontrollere skolenes statistikkrapportering er torsdag 2. april.

Vi hjelper dere gjerne med innlogging og oppfølging av statistikken, kontakt Morten Olsen Haugen, Bjørnar Skjesol eller Arnhild Tveikra for eventuelle spørsmål og for de innloggingskodene som skal brukes på https://bibliotekutvikling.no/statistikk/rapportering/kontroll/

 

  •  Biblioteksjefmøtet 20.-21. april må dessverre avlyses. Vi håper at vi kan få til den samme turen, med besøk på Deichman mm i høst.

Det er viktig at hver enkelt av dere nå selv avbestiller hotell, selv om dere har bestilt på Scandic med den koden som dere fikk fra oss. Det skal ikke koste noe å avbestille hotellet, dersom koden ble brukt.

Kontakt på fylkesbiblioteket: Ingrid Ericson.

Dette var besværligheten, nå litt av herligheten: 

  • Nå kan det bli tid til å arbeide mer med det digitale, døgnåpne biblioteket – med å forsøke seg på «ting» som andre har gjort, eller på selv å prøve ut idéer som passer akkurat i din kommune. Vi på fylkesbiblioteket bidrar gjerne med tips og hjelp til å sette i gang.