Bibliotek og Korona

Informasjon og ressurser til bruk for bibliotek i Trøndelag. Informasjon og status for noen av fylkesbibliotekets tjenester.

Corona virus

 

Fjernlån
Tjenesten åpner 11. mai for utlån og innlevering. Noe lengre tid må påregnes for levering. På grunn av smittevernhensyn vil det ta noen dager før bøker blir innlevert etter at vi mottar de.

Lesesett
Tjenesten åpner for utlån og innlevering 11. mai. Ved bestilling sendes materiale til det lokale folkebiblioteket og må hentes der. Det betinger at det lokale biblioteket har åpnet for mottak og utlevering av bøker. Sjekk ditt lokale bibliotek. Alle lån av lesesett er nå forlenget til 18. juni.
Mer informasjon finner du på siden til lesesett

Kultur- og bibliotekbussen
Tjenesten er stoppet og vi oppfordrer alle som har lån til å levere disse til sitt lokale bibliotek om dette er mulig. Hvis ikke så kan man beholde lån til høsten og levere når bokbussen igjen kommer som normalt

Bibliotektransporten
Transporten går nå som normalt. Hvert enkelt bibliotek avtaler med transporten om de ønsker levering og henting i denne perioden


Biblioteksøk

Tjenesten biblioteksøk åpner som normalt 11. mai

Åpning av bibliotek
Det er opp til hver enkelt kommune og vurdere når biblioteket skal åpne. Mange er allerede i gang med hentebibliotek. 

Åpning må skje i tråd med nødvendige smittevernstiltak. FHI har nå laget en mal for smittevernveileder for ulike virksomheter, organisasjoner og aktiviteter. Denne kan med fordel også brukes i folkebibliotekene.

Se også svar fra kulturdepartementet
Materialehåndtering i bibliotek og Korona

Andre ressurser og veiledninger

Smittevernveileder for bibliotek i Trøndelag, tilpasset av fylkesbiblioteket

Veileder for innlevering av lærebøker i Trøndelag

Smittevernveileder for bibliotek utarbeidet av Norsk Bibliotekforening
ROS analyser og handlingsplaner fra Sandnes bibliotek
Eksempel fra Verdal bibliotek
Hvordan lage et hjemmeskolebibliotek

Tips til selvstudium på kontoret
Tips for digital litteraturformidling
Opphavsrett på Internett
Spørreundersøkelse om bibliotek og Korona i Trøndelag