Selvstudium på hjemmekontoret

pixabay_com_users_free-photos_242387.png

Digital, åpen og bibliotekrelevant litteratur og undervisning til selvstudium på hjemmekontoret.

Fylkesbibliotekets digitale ressurser og søk i våre samlinger:
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/tjenester/digitale-ressurser-og-sok-i-vare-samlinger (Her finnes lenke til A-tekst og Pressreader)

Om bibliotekutvikling:
Tidsskriftet Bibliotekaren

Tidsskriftet Bok og bibliotek

Lesersørvis

Tidsskriftet Perspektiv (Bibliotekarforbundet i Danmark):

Sommerles

Litteratur og litteraturkritikk

Barnebokkritikk

Bokelskere

ForeningenLes (spesielt Uprisen)

Goodreads

IBBY Norge

Idunn (Tidsskriftdatabase med f.eks Barnelitterært tidsskrift, Edda (Nordisk tidsskrift for litteraturforskning) og Historisk tidsskrift)

NRK bok

Periskop

Om skolebibliotek og skole

Alt om skolebibliotek

Fagfornyelsen (ny læreplan)

Hva er fagfornyelsen og hva kan skolebiblioteket bidra med (Lydklipp av foredrag v/Christian Bjerke)

Språkløyper

Strategier og Stortingsmelding
Balansekunst (Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022)
 
Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida (Meld. St. 8 (2018–2019))

Rom for demokrati og dannelse (Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023)


Lytte til:
Nasjonalbibliotekets historier fra samlingen

NRK Åpen bok

Svingens barnebokverden

Undervisning:
E-læring på bibliotekutvikling.no

Undervisningsfilmer fra Norsk barnebokinstitutt

Inspirasjon og informasjon fra de største bibliotekene:
bergenbibliotek.no

deichman.no

sølvberget.no

Tromsø

Trondheim

Nasjonalbiblioteket

Presentasjoner fra NBs kurs på fylkesbiblioteket 27. feb 2020 

Digital kompetanse

23 offentlige ting

Data Detox - Få kontroll på ditt digitale personvern

Digidel.no - Ulike kurs i grunnleggende digitale ferdigheter

Office 365 - Bli bedre og mer effektiv i bruk av dine Officeverktøy

Mentimeter - Lag spennende og interaktive presentasjoner

Kahoot! - Lær å bruke Kahoot! for opplæring eller i presentasjoner

Tænk før du deler - sociale medier under kriserSøk i medisinske tidsskrift om Coronavirus:
Ta utgangspunkt i Norske mesh: http://mesh.uia.no. for å finne riktig søkeord.

https://www.fhi.no/ (Egen temaside om korona)

www.helsebiblioteket.no