Donald for første gang på lulesamisk og sørsamisk Ny side

En norskskrevet "Donald reiser til Alta"-historie på 11 sider, i et hefte på 20 sider.

De tre samiske heftene kan du kjøpe hos utgiver Egmont, samt Arran, Saemien sijte og kanskje noen få steder i Finnmark.

Vuolli