Forskningsdagene 2023

Forskningsrådet ønsker at flere bibliotek skal delta på Forskningsdagene 2023, og deler ut støtte til arrangement som informerer og gjør forskning mer tilgjengelig.

Forskningsdagene arrangeres årlig over hele landet i uke 38 og 39. I år er temaet energi og det er positivt, men ikke et krav, at arrangementet er relatert til årets tema.

Fristen for å søke finansiering er 31. mars og man kan søke om maks 50 000 kr.

Som utgangspunkt skal arrangementet formidle forskning – utenom det står man relativt fritt, men det er noen kriterier man bør merke seg:

  1. Målgruppen er «folk flest», men gjerne spesifiser målgruppen
  2. Nytenkende arrangement, herunder ny arrangør og nytt sted
  3. Arrangementet bør foregå i festivalperioden (onsdag i uke 38 til søndag i uke 39)
  4. Arrangementet må ha et spesifisert budsjett (det gis ikke støtte til lønn til faste ansatte eller permanent utstyr)

Tips til søknadsarbeidet:

  • Tenk bredt når det gjelder årets tema; energi kan bety så mangt
  • Få oversikt over lokale ressurser; kanskje finnes det lokale ressurser som kan bidra
  • Ta kontakt med oss på fylkesbiblioteket hvis dere ønsker hjelp til søknaden
  • Tenk enkelt

Mer informasjon og søknadsskjema finnes her: https://www.forskningsdagene.no/stotteordninger/