Friske midler til formidling og utvikling i trønderske bibliotek

collage_sedler-16-9-promo.jpg

Nasjonalbiblioteket har offentliggjort hvilke bibliotek som mottar midler til utvikling av bibliotek og fremming av lesing og leselyst for 2024. I alt deles det ut 28 millioner kroner til hele landet, hvorav 4 130 000 kroner kommer til vårt fylke.

I Trøndelag er disse folkebibliotekene tildelt støtte til aktiv formidling: Verdal, Steinkjer, Midtre Gauldal og Inderøy. Trøndelag fylkesbibliotek får støtte til Fif-prosjektets fjerde og siste år, samt til samarbeidsprosjektet «Litteraturen i livet», som er en oppfølging av Fif og et samarbeid mellom 20 kommuner i fylket.

Fylkesbibliotek er i tillegg tildelt utviklingsmidler. Prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» får støtte til andre prosjektår. Fylkesbiblioteket er også tilgodesett med 100 000 kroner til arrangementet «Sammen om lesekultur. En konferanse for barnehager og bibliotek». Den finner sted 24. og 25. april.
NTNU Universitetsbiblioteket har fått støtte til andre år av prosjektet «Verden på norsk: en digital utforsking av bibliomigrasjon og anmeldelser av oversatt skjønnlitteratur.»

Les mer om tildelingene her: Nasjonalbiblioteket deler ut 28 millionar til biblioteka - Bibliotekutvikling