Kulturtilskudd fra Trøndelag fylkeskommune

money-2696219_1920.jpg

Kjenner du til fylkeskommunens ordninger for kulturtilskudd?

Blant fylkeskommunens tilskuddsordninger for kultur finnes det to som kan være aktuelle for folkebibliotek å søke på:

Den ene gjelder Prosjektstøtte inntil kr. 400 000 med to årlige søknadsfrister: 1. april og 1. oktober. Vedtak fattes av hovedutvalg for kultur. Følg linken og se hvem som fikk vedtatt tilskudd høsten 2019 innenfor denne ordningen.

Den andre gjelder støtte til Mindre prosjekter på inntil 25 000. Denne ordningen har løpende frist. Tilskudd til mindre prosjekter/aktivitetstilskudd: Søknader tas imot og behandles fortløpende av fylkeskommunens administrasjon. Vedtak fattes administrativt.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan bevilges til kulturaktører, kulturprodusenter, kulturorganisasjoner, kommuner og andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av kulturtiltak.

Prioritering:
Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

  • Tiltak som direkte skal produsere kunstneriske og kulturelle uttrykk som er åpne for det alminnelige publikum
  • Tiltak som kobler sammen aktører og stimulerer til samarbeid på tvers av kulturuttrykk og geografi
  • Tiltak som har kunstnerisk høy kvalitet
  • Tiltak som viser nyskaping og utvikling
  • Tiltak som kan vise til samarbeid med kommune, institusjoner og andre
  • Tiltak med kommunal og/eller statlig medfinansiering

Formålet med kulturtilskudd er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag. Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen både det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet, og bidra til at tilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere.

Kontaktperson:
Richard Susegg Kvarving  917 27 571