Ønsker du å utvikle et nytt formidlingsopplegg innen litteratur i DKS?

littlab_content.png
Forfatter Pia Tveterås i møte med elever under Appelsina Litteraturfestival 2023. Foto: Trine Ruud Grønningen/Kulturtanken.

Trøndelag fylkesbibliotek, som har fagansvar for litteratur i DKS Trøndelag, har i samarbeid med DKS Trondheim, Innlandet og Møre og Romsdal lansert et eget, regionalt DKS-LAB for litteratur.

Og nå lurer du sikkert på hva det er for noe?

DKS-LAB for litteratur er en utviklingsarena for litteraturproduksjoner i Den kulturelle skolesekken og har siden 2021 blitt arrangert i regi av Kulturtanken. Målet har hele tiden vært å legge til rette for bedre litteraturinnhold i DKS, både gjennom workshops, testforestillinger og faglig veiledning.

Nå har de fagansvarlige for DKS i Trøndelag og Trondheim, Innlandet, og Møre og Romsdal gått sammen for å lage et eget DKS-LAB. Bakgrunnen for dette er å legge bedre til rette for utøvere med regional tilknytting til nevnte fylker.

Derfor inviteres alle forfattere, formidlere, og andre som vil fortelle en historie til å søke!

Målet med laboratoriet er å utvikle produksjoner som kan meldes inn i DKS-portalen høsten 2024.

Kanskje er det deg og din historie?

Søknadsfrist er 15. februar. Søk, og les mer, her: https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/tjenester/littlab/