Fylkesbiblioteket er nominert til ALMA-prisen 2023, Astrid Lindgren Memorial Award.

Alma.jpg

En stor utfordring for et lite språksamfunn som det sørsamiske, er å skape et tilstrekkelig bredt tilbud av litteratur. Siden våren 2014 har fylkesbiblioteket samarbeidet med språksenteret Gïelem nastedh på Snåsa om å skape flere oversettelser av barnebøker til sørsamisk. Pr oktober 2022 har vi bidratt til 146 utgivelser/oversettelser, og flere er under arbeid. Dette arbeidet har ført til at vi ble kåret til «Årets bibliotek 2019» i Norge, og at den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA har nominert oss til ALMA-prisen Astrid Lindgren Memorial Award tre ganger, for 2021, 2022 og 2023.

Vi startet med «løse oversettelser» som bibliotek, hjem og skole kunne lime inn i eksisterende bøker på norsk eller svensk. Deretter begynte vi et samarbeid med forlag i England, Norge og Sverige om å kjøpe rettigheter og ferdige boksider, slik at vi har kortest mulig vei fra ferdig ny tekst til ferdig bok.

Vi har også laget flere lydbøker og «videobøker» (det vil si filmer med høytlesning), og bidratt til bøker på pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk og umesamisk. I alt har mer enn 40 oversettere, språkveiledere og innlesere deltatt i arbeidet til nå.

Målene med prosjektet «Maanagærjah jarkoestimmie» («oversettelse av barnebøker») er å

• skape mest mulig sørsamisk barneboktekst.
• tilby større variasjon av emner og sjangre i barnelitteratur på sørsamisk.
• forankre oversetterarbeidet bredt i det sørsamiske samfunnet, og utvikle en generasjon av nye oversettere.

Prosjektet er finansiert av Sametinget, av fylkeskommunen gjennom tospråklighetsmidler og fra fylkesbiblioteket selv. I tillegg til Gïelem nastedh samarbeider vi med Gïeleaernie om lydbøker, Samerådet om nordsamiske bøker, det lulesamiske senteret Árran, den pitesamiske kommunen Arjeplog, den umesamiske kommunen Vindeln, det sørsamiske senteret Gaaltije i Östersund og flere andre.