Sørsamiske barnebøker

koll_small.png

Våren 2023 har det utkommet 6 nye barnebøker på sørsamisk gjennom prosjektsamarbeidet mellom Trøndelag fylkesbibliotek og det sørsamiske språksenteret Gïelem nastedh på Snåsa. Prosjektet har også bidratt til 4 bøker på andre samiske språk.

Vårens største utgivelse var tegneserieromanen Ragnarok – Fenrisulven, skrevet av Odin Helgheim. Ragnarok er en del av trenden ‘nordisk manga’ fra Egmont serieforlag, og boka vant Arks barnebokpris i 2020. Egmont står som utgiver av Ragnarok på både sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk; mens barnebokprosjektet har rekruttert og betalt oversetterne. Anja Labj har oversatt til sørsamisk.

To av vårens bøker foregår innenfor et nordskandinavisk høyfjellslandskap med reindrift. Sophia Rehnfjells bildebok Beerkh mannem! (‘Rädda meg!’) ble opprinnelig skrevet på umesamisk/svensk, og forteller om søsknene Almmie og Enok når de drar til familiens reingjeterhytte på fjellet. Pia Persson har oversatt denne.

Pluppe jïh sarve (‘Plupp og elgen’) er den sjette utgivelsen med det populære ‘fjelltrollet’ Plupp som kan snakke med alle dyra. Denne boka var den første oversettelsen fra Marja Magdalena Joma, som er lærer på Grong videregående skole.

Det kom ut to pitesamiske bøker i vår. I tillegg til at Pluppa ja sarrva utkom samtidig på pitesamisk, har vi bidratt til den store bildeordboka Muv tuvsán vuostas bágo. Denne bildeordboka finnes fra før på sør-, nord- og lulesamisk, og det var viktig for det framvoksende pitesamiske språkmiljøet å ha ei slik grunnbok med hverdagens ordforråd. Begge de pitesamiske bøkene er oversatt av Inger Fjällås og Peter Steggo, og bøkene utgis i samarbeid med Arjeplog kommune i Sverige.

Maria Parrs bok Storebror er ikke blant hennes mest kjente bøker, men passer fint inn i prosjektets leting etter korte, lettleste bøker for gutter 10-13 år. Stoerrevïelle er oversatt av Åse Klemensson. Linne jïh Ladtetje av Malin Roca Ahlgren er en bildebok om naturvern.

Dinosaurgjengen-serien til Lars Mæhle og Lars Rudebjer er i ferd med å bli en internasjonal suksess, og er oversatt til tolv språk, blant annet Norden, Kina, Ukraina og Indonesia. Den første boka i serien kom på sørsamisk høsten 2022. I februar kom Dinosaure-tjomhpe. 2: Voejemegaahtjeme (‘Svømmekonkurransen’) på sørsamisk, og den tredje boka er under arbeid nå. Det er Ejva-Krihke Jonassen som er sørsamisk oversetter for alle tre bøkene.


Videobøker

I tillegg til bokutgivelsene har det også i vår blitt lest inn videobøker, opplesning av sørsamiske bøker med tale og teksting. Gunilla Wilks er oppleser i Audun Austlis studio Tonemakeriet på Snåsa. Vårens sju innlesninger omfatter både bildebøker og en kort ungdomsbok:
●    den fine bildeboka ‘Hvalenes sang’
●    bildeboka ‘Plupp og midnattssolen’
●    en illustrert flytte-dagbok for alle aldre, ‘Alt som er nytt’ av Anna Fiske
●    den korte, spennende ungdomsromanen Fanget på isen, Jïengesne geerehtallame
●    Ingán gïjrebiejjie jïh giesie, eller ‘Vår og sommer med Inga’ av den samiske forfatteren Lina Maria Viitala
●    Den første av bøkene om Dinosaurgjengen,
●    En fram-fra-arkivene-bok Veaksehke Maarja (Modige Maria) av Bodil Cappelen

Her blir det i løpet av juni/juli lastet opp nye filmer,  https://www.youtube.com/@gielemnastedh2664/videos


Bläddra

Det svenske nasjonalbiblioteket KB - Kungliga biblioteket, driver en app kalt Bläddra, med e-bøker på flere minoritetsspråk. Les mer om Bläddra her: https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationella-minoriteters-bibliotek/bladdra.html
 Vi er i ferd med å levere 60 av våre samiske barnebøker i appen. Det er vi veldig glade for. Det vil gjøre det lettere for oss å nå fram til sørsamiske barn og familier i Sverige, enten de er hjemme eller i skole/barnehage.

Flere bøker underveis

I tillegg til de ti bøkene som er nevnt her, er flere bøker under arbeid nå i sommer, og mellom 5 og 8 bøker vil bli lansert på den sørsamiske kulturfestivalen Raasten rastah på Røros sist i . september. Høstens bøker omfatter blant annet Emil fra Lønneberget, Mummidalen, urfolksmytologi fra Canada og mere Plupp.