Ny videreutdanning: Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek

Det nye nettstudiet «Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek» (10 studiepoeng) retter seg mot deg som jobber i folkebibliotek og vil bli tryggere i rollen som veiviser i den store mengden forskningsbasert kunnskap som er åpent tilgjengelig for alle.

  • Du vil få økt kompetanse i søk og formidling av kilder til vitenskapelig kunnskap og vurdere formelle krav til faglige tekster. 
  • Den praktiske delen av studiet gir deg øvelse i søk og gjenfinning i relevante databaser. Du får særlig kunnskap om norsk forskning og de økonomiske modellene for åpen tilgang. 
  • Du vil også få erfaring med læringsplattformen og verktøyene som brukes i norsk høyere utdanning, som vil gjøre deg bedre rustet til å veilede studenter som bruker biblioteket.  

Nettstudiet «Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek» tilbys av bibliotekarutdanningen ved OsloMet, og er en del av prosjektet «Kompetanseløft for formidling av forskingsbasert kunnskap i folkebibliotek». Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet og fylkesbibliotekene i Norge og støttes av Nasjonalbiblioteket.  

Mål med studiet: 

Målet er å styrke folkebibliotekene som åpne, uavhengige og tilgjengelige kunnskaps- og læringsarenaer. Med satsing på livslang læring, utdanning i hele landet, regional kompetansheving og flere fjernstudenter, opplever mange folkebibliotek økt besøk av studenter og andre som trenger tilgang til forskningsbasert kunnskap. Biblioteket har en viktig oppgave i å veilede brukerne i å finne, vurdere og anvende forskning som er åpent tilgjengelig. 

Nettstudiet «Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek» skal gi deltakerne økt trygghet i rollen som veileder og kunnskapsformidler, og bidra til at folk i hele landet får tilgang til forskningsbasert kunnskap.  

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.  

Gjennomføring og kostnader: 

Dette er et nytt nettstudium som tilbys av OsloMet. Målgruppe er ansatte i biblioteksektoren. Midler fra Nasjonalbiblioteket dekker 40 studieplasser høsten 2024. Du betaler kun en semesteravgift ved OsloMet.  

Studiet er nettbasert. Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, nettdiskusjoner, seminarer og selvstudium. Det er to individuelle arbeidskrav, ellers er det ingen obligatoriske aktiviteter. Studiestart er i september 2024. 

Søknadsportalen åpner 1. april 2024, søknadsfrist er 15. juni 2024. Les mer om videreutdanningen hos OsloMet: Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek

Fylkesbiblioteket vil bidra med faglig støtte underveis og tilrettelegge for regional nettverksbygging. 

Kontakt:

Ingrid Eggen
Seniorrådgiver – bibliotek i vgs, folkebibliotek som kunnskapsaktør, digital inkludering
74 17 87 30 97 57 81 88