Skolebibliotek er viktig!

cute-children-reading-books-vector-15934030.jpg

På denne dagskonferansen har vi to innfallsvinkler: Hva skal til for å bli en bibliotekaktiv skole? Og hvordan kan tilskuddsmidlene fra Utdanningsdirektoratet hjelpe oss til å gjøre våre skolebibliotek bedre?

Program