Første skoledag VG1

Charlottenlund vgs

Første skoledag for Vg1 elever

  • Alle elever møter i skolens kantine, hvor elevrådsleder, næringslivsrepresentant og rektor ønsker velkommen. Næringslivsrepresentant snakker til yrkesfagelevene når de andre har gått til sine klasserom/avdelinger.
  • Dagen skal brukes til å bli kjent med klassen, undervisningsgruppa, skolen og lærerne, for å legge grunnlaget for et godt klasse- og skolemiljø
  • Det vil bli servert en enkel lunsj i kantina til elever og deres lærere/støtteapparat