Jentene inntar guttefagene

Martine Ingrid Anne Maja Nora Victoria VG2 byggfag tømrer - Foto Lars Bugge Aarset (3).jpg

På Charlottenlund inntar jentene nå de tradisjonelle guttefagene. Flere og flere jenter velger utradisjonelle yrkesfag som byggfag, rørfag og tekniske og industrielle fag. Jentene utmerker seg og bedriftene sloss om å få de som lærlinger.

- Det er ikke så formelt og vi har veldig frie tøyler sier Victoria som skal begynne som lærling hos Frøya Bygg og Nora som fortsetter på påbygg.

Martine skal begynne som lærling hos Klimabygg og Ingrid som skal begynne som lærling hos Nidarvoll Byggevare. - På Tømrerlinja får vi et godt innblikk i arbeidslivet, sier Ingrid.

- På Tømrerlinja er undervisningen mer praktisk og vi får et viktig innblikk i arbeidslivet. Vi har et godt forhold til lærerne. De bryr seg om oss. Det er også flott med små klasser og lite lekser sier Anne som planlegger å ta fagbrev som møbelsnekker, og Maja som skal begynne som lærling hos Timberbygg. 

Stor økning av jenter

- I dette skoleåret har vi hatt en gledelig og stor økning av jenter i disse fagene. På vg1 hele 18 jenter og på vg2 12. Vi håper på og jobber for at denne positive trenden skal fortsette, sier rektor Marit Flak Stovner. Det er en berikelse i klassene, det gir bedre læringsmiljø og de framstår som gode forbilder i skolens fellesområder. Det er flott at de er viser fram stoltheten over faget sitt ved å ha på arbeidsklær i skolehverdagen.

Jeg vil spesielt framheve at jentene våre ikke på noe område står tilbake for guttene. Jentene har markert seg som faglige dyktige, pålitelige og seriøse. Faktisk så dyktige at bedriftene slåss om å få dem som lærlinger etter vg2. En av jentene hadde ikke mindre enn tre ulike lærlingeplasser å velge mellom.

Vi håper at det at jentene velger utradisjonelle fag bidrar til økt rekruttering av jenter og økt rekruttering til yrkesfag generelt. Verdiskapingen i regionen vår er avhengig at vi i samhandling med næringslivet både rekruttere og utdanner flere dyktige, kreative og selvstendige fagarbeidere. Til det trengs flere ungdommer, og spesielt trenger vi flere jenter, sier rektor Marit Flak Stovner.

Svært gode tilbakemeldinger

- Jentene er dyktige og motiverte. De utmerker seg og vi får svært gode tilbakemeldinger fra bedriftene der de har praksis. I tillegg er det positivt for klassemiljøet med flere jenter, sier Eirik Selnæs og Leif Joar Lassesen er lærere på vg2 Tømrer.

- Det er ingen grunn til at jenter skal bli skremt fra å velge Byggfag, sier Martine Emilie Lyngstad, Nora Marie Sve, Victoria Emilie Riiber, Ingrid Johansen, Anne Helene Nielsen Lørum og Maja Karlsen som alle nå er ferdige på vg2 Tømrer.