Informasjonskanaler

Canvas

Du vil motta skriftlige beskjeder/meldinger knyttet til fag og andre viktige beskjeder til deg som elev i Canvas. Unntaks vis vil du få meldinger via SMS eller e-post.
Canvas

Oppslagstavler

I fellesareal (kantine, korridorer, trapper) er det bare tillatt å sette opp plakater og annen info på oppslagstavler. Oppslag utenfor disse blir fjernet. Skolens elevorganisasjoner og skolens ansatte kan sette opp plakater. Andre må henvende seg til skolens ekspedisjon for å få henvist plass.

Elektroniske infoskjermer

Viktig dagsaktuell informasjon legges ut på de elektroniske oppslagstavlene. Disse er plassert i fellesareal spredt rundt hele huset. Det er viktig at alle sjekker disse jevnlig.
Du kan få informasjonen fra infoskjermene rett på mobilen din ved å laste ned appen «Infoskjermen Go» og bruke delingskoden «heimdal».

Skolens hjemmeside

På skolens hjemmeside finnes mye informasjon til både elever og foresatte. 
Her er det informasjon som er nyttig gjennom skoleåret, nyheter og viktige beskjeder.
Heimdal.vgs.no

Facebook

På skolens facebookside legger vi ut glimt fra hverdagen, elevaktiviteter, arrangementer og lignende.
facebook.com/heimdal.vgs

Sist oppdatert 03.07.2023