Utdanningsstønad fra Statens Lånekasse

Alle elever med ungdomsrett som går på videregående skole, kan få stipend fra Lånekassen. De fleste får bare utstyrsstipend, men noen får også borteboerstipend og inntektsavhengig stipend. Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr på den linjen du tar.

Elevene må fylle ut søknadsskjema på Dine side etter at hun/han har fått tilbud om skoleplass, og takket ja i VIGO.
Foreldre skal signere avtalen om støtte til elever under 18 år, og det er nok at én foreldrene signerer. Foreldre logger seg inn med egen bank ID.
Elever over 18 år signerer avtalen selv.
Status og svar på søknad ser du på Dine sider.

Du får svar eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.
Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, er søknaden mottatt. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Du kan lese mer på Lånekassens nettside
lanekassen.no

Utdanningsstønad fra Statens Lånekasse for elever på grunnskole tilbudet (GS)

  • For elever på GS som har søkt og fått skoleplass i Vigo, gjelder det som står over.
  • For elever på GS som har søkt og fått skoleplass på Trovo gjelder dette:
    • Velg Trondheim voksenopplæringssenter og grunnskoleopplæring når du søker støtte i lånekassen.

 

Sist oppdatert 20.06.2022