Transport

Her finner du relevant informasjon relatert til reise til og fra skolen

Skoleskyss

Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som skal benyttes. Dere finner søknadsportalen samt reglement for all skoleskyss under fylkets nettside
trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/

Der ligger det også brukerveiledning
Brukerveiledning søknadsportal pdf

Ekstraordinær skoleskyss i forbindelse med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse

Når det gjelder varig funksjonsnedsettelse må man søke manuelt.
Ved midlertidig funksjonsnedsettelse leverer man kun legeattest på skolen.

Legeattester må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (buss, privat bil, drosje) relatert til sykdom/funksjonsnedsettelse/skade. Legeattesten må også inneholde opplysninger om varighet for skyssen.

Spørsmål om skoleskyssordningen kan sendes på e-post til adressen under eller du kan henvende deg til ekspedisjonskontoret på skolen.

Skyss for elever på grunnskoletilbudet (GS)

For elever som har søket og fått plass gjennom Vigo gjelder det samme som over.
For elever som har søkt og fått plass gjennom Trovo gjelder dette: Du må søke på papirskjema som du får hos kontaktlæreren din, avdelingsleder eller i resepsjonen. Elever som ikke har gått 9 år på grunnskole før de kom til Norge og som har mer enn 4 km skoleveg, får busskort. Søknad leveres avdelingsleder for GS.

Parkering av sykler, motorsykler og biler

Sykkel

Parkering av sykler skal foregå i sykkelstativ ved hovedinngang øst og hovedinngang vest.

Motorsykkel/scooter/moped

Motorsykler/scootere/mopeder parkeres på oppmerkede plasser på østside ved innkjøring til skolen. Hold til høyre for nedkjøring til parkeringskjeller og sving deretter 90 grader og inn på scooterparkering.

Bil

Bilparkering skjer på oppmerkede plasser i parkeringskjeller. Det er avgiftsbelagt parkering. Parkering i parkeringskjeller og alle uteområder vil bli håndhevet av Trondheim Parkering. Vi gjør oppmerksom på at parkingsplasser nedenfor Husebyhallen tilhører Husebybadet og Husebyhallen. Pris for parkering finner du på Trondheim Parkerings nettside (under valget "Korttidsparkering" og Heimdal vgs i listen med navn "P-Hus korttidsparkering")
trondheimparkering.no/vare-priser

I henholdt til politiske føringer oppfordres alle som kan til å gå, sykle eller benytte offentlig transport.

 

 

Sist oppdatert 20.06.2022