Ekspedisjonskontoret

Ekspedisjonskontoret ved Heimdal vgs
Grete og Hege. Originalfoto: Ronny Danielsen

Ekspedisjonskontoret ligger i 2. etasje ved hovedinngang øst. Dit kan du gå om du ønsker opplysninger om stipend og lån, skyss og skyssgodtgjørelse eller trenger hjelp til å finne en lærer, plastre et sår eller hente vitnemål og karakterutskrifter, bare for å nevne noe.

Åpningstider

Mandag – fredag: 07:45-15:20

Kontaktinfo74 17 45 00

Sist oppdatert 08.06.2022