Visma InSchool (VIS) - Skoleadministrativt system

Visma InSchool er fylkets skoleadministrative system, her vil du og dine foresatte finner viktige opplysninger knyttet til din skolehverdag. I tillegg skal du som elev bruke VIS gjennom skoleåret, som blant annet se timeplan, karakterer,  eksamenstrekk og få oversikt over fravær.

Mer informasjon om hva du finner her og hvordan både elever og foresatte kan bruke VIS, klikk på lenkene nedenfor.

Innlogging

Hver skole har en unik nettadresse for innlogging.
Heimdal vgs:
http://heimdal-vgs.inschool.visma.no/

Elever logger seg inn med Feide.
Foresatte logger seg inn med ID-porten. 

Informasjon om Visma InSchool for elever
Informasjon om Visma InSchool for foresatte

Det finns også en Visma Inschool app. Denne har kun enkle funksjoner som bla timeplan, melding og fravær.

Sist oppdatert 03.07.2024