Visma InSchool (VIS) - Skoleadministrativt system

Visma InSchool er fylkets nye skoleadministrative system, her vil du og dine foresatte finner viktige opplysninger knyttet til din skolehverdag. I tillegg skal du som elev bruke VIS til en del ting, som blant annet å melde fravær.

Mer informasjon om hva du finner her og hvordan både elever og foresatte kan bruke VIS, klikk på lenkene nedenfor.

Innlogging

Hver skole har en uniknettadresse for innlogging.
Heimdal vgs:
http://heimdal-vgs.inschool.visma.no/

Elever logger seg inn med Feide.
Foresatte logger seg inn med ID-porten. Det er meldt om feil med innlogging for foresatte, feilen skal rettes i løpet av uke 34.

Informasjon om Visma InSchool for elever
Informasjon om Visma InSchool for foresatte

Sist oppdatert 08.04.2024