Ledelsen

Her er en kort presentasjon av ledelsen ved Heimdal vgs og deres arbeidsoppgaver


Rektor Hanne Mari Sæther er skolens administrative og pedagogiske leder, og har litt å gjøre med det meste av det som foregår på skolen. Rektors kontakt med elevene skjer blant annet gjennom elevrådsstyret og skoleutvalg.
Mye av rektors arbeidstid går med til strategisk planlegging og møter av forskjellig slag. Likevel skal du ikke være redd for å ta kontakt hvis det er noe du ønsker å ta opp.


Arve Waal er assisterende rektor og skolens nestkommanderende. I tillegg til å være rektors høyre hånd har assisterende rektor overordnet ansvar for dokumentasjon og beredskap.


Henning Tveit er avdelingsleder for realfag på utdanningsprogram for studiespesialisering. Han har overordnet ansvar for elevene på VG1 studiespesialisering, samt ansvar for skolens timeplan og elevenes fagvalg.


Ingrid Ertesvåg er avdelingsleder på utdanningsprogram for studiespesialisering (ST). Hun har ansvar for språk- og samfunnsfagene, samt overordnet ansvar for elevene på VG2 og VG3 studiespesialisering. Ingrid har også ansvar for klage på standpunkt.


Marte Wivestad er avdelingsleder for utdanningsprogram for idrettsfag (ID), og har ansvaret for faget kroppsøving på skolen. I tillegg organiserer hun praktisk eksamen for idrettsfag.


Ketil Belsaas er avdelingsleder for utdanningsprogram musikk, dans og drama (MDD). I tillegg organiserer han eksamen og timeplan på musikk.


Berit Solem er avdelingsleder for elektrofag (EL). Hun har overordnet ansvar for skolens elev- og personaldatabase, skolens LMS (Canvas) og har et overordnet ansvar for tverrfaglig praktisk eksamen på yrkesfag. I tillegg organiserer hun eksamen og timeplan på elektro.


Sissel Sandvik Holm er avdelingsleder for helse- og oppvekst (HO). I tillegg organiserer hun eksamen og timeplan på helse- og oppvekst.


Beate Berntsen er leder for elevtjenesten og skolens kantine. Hun har overordnet ansvar for elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø, og er skolens elevrådskontakt. I tillegg har Beate ansvar for skolemiljøutvalget og er ledelsens kontaktperson til russestyret.


Espen Nyhagen er avdelingsleder for grunnskole ungdom (GS). Han er ansvarlig for både timeplan, eksamen og dokumentasjon for GS.

Sist oppdatert 01.06.2022