Visjon, verdier og mål

Heimdal vgs Fasade Sommer
Foto: Einar Baggerud

Vår visjon og ledestjerne er å være mulighetenes skole, og det skal vi være for alle våre elever.

Verdiene våre sier noe om hvordan skolen jobber for å nå visjonen, hvem vi er, verdiene utgjør skolens personlighet.  Verdiene våre er å være ambisiøs, engasjert og kreativ som vi har valgt å konkretisere slik:

Ambisiøs

 • Vi setter oss høye mål
 • Vi har tydelige forventninger til hverandre
 • Vi løser problemer før de oppstår
 • Vi opptrer med integritet
 • Vi bygger omdømme hver dag


Engasjert

 • Vi skaper trivsel og læringsglede
 • Vi brenne for fagene våre
 • Vi spiller hverandre gode
 • Vi bryr oss
 • Vi er en positiv aktør i læringsmiljøet


Kreativ

 • Vi utvikler evner og talenter
 • Vi utfordrer det etablerte
 • Vi er nyskapende og fremtidsrettet
 • Vi verdsetter mangfold
 • Vi ser muligheter


Mål

Målene gir oss retning og forteller oss hvor vi skal. Heimdal er en fylkeskommunal skole og forholder seg derfor til Trøndelag fylke sine målsettinger, dette er våre overordnede mål:

Elevperspektivet

Opplæringen skal gi elevene framtidshåp og fremme danning, nysgjerrighet og lærelyst for å utvikle kompetanse og livsmestring i et samfunn i endring.

 • Godt læringsmiljø som fremmer læring
 • Variert, relevant og praksisnær opplæring som er tilpasset den enkelte elev
 • Godt læringsutbytte
 • Skolens formidlingsansvar

Samfunnsperspektivet

Vi skal utnytte lokale fortrinn til å utvikle Trøndelag til en attraktiv region som gis bærekraft gjennom å utvikle bolyst og livskvalitet og fremme verdiskaping og kompetanse.

 • Den videregående skolen skal være en aktiv samarbeidspartner i utvikling av sitt lokalsamfunn og sin region
 • Den videregående skolen skal ha en tydelig rolle som samfunnsutvikler i samarbeid med andre aktører
 • Bidra til å utvikle kompetanse som samfunnet har behov for
 • Engasjere ungdom i Trøndelag i demokratiske spørsmål og i viktige samfunnsutfordringer

Skolen egne målsetninger er knyttet til våre satsningsområder. I 2020 -2021 jobbet vi med vurdering for læring (SKUV) som det store pedagogiske prosjektet, i nært samarbeid med NTNU. Av andre satsningsområder jobber vi med digital pedagogikk, og noe vi har valgt å kalle Vi-skolen. Vi-skolen ble til fordi vi i 2018 flyttet inn i et fantastisk nytt skolebygg, og ble en større og mer sammensatt skole. Vi var da redd for å bli «mange skoler» i skolen, og bestemte oss for å jobbe for å skape en felles identitet og vi- følelse, både blant ansatte og elever.

De strategiske valgene er beskrevet i skolens utviklingsplan som forteller om skolens satsningsområder og mål for dette skoleåret. Strategien er hvordan vi skal nå fylkets og skolens mål. Satsningsområdene er strategiske valg som skolens ledergruppe kommer fram til samhandling med de tillitsvalgte, dette er områder som skolen ønsker å bli bedre på.

I 2019 ble skolen tildelt Trondheim kommunes mangfoldspris for aktiv innsats for å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og/eller samfunnslivet. Prisen viser at vi som skole har gjort flere gode strategiske valg.

 

Sist oppdatert 03.07.2024