Skolestartprogram

På Heimdal skal alle elever trives og oppleve å ha et trygt og godt skolemiljø. De fleste er veldig spente på oppstarten, og har mange tanker rundt hvordan skoleåret vil bli. Derfor er skolestarten viktig for oss.

Alle nye elever og elever som får ny klasse, får en velkomstsamtale på første skoledag. Dette gjør vi for at vi skal få bli kjent med deg, du skal få bli kjent med din kontaktlærer og at møtet med klassen skal bli enda lettere.

I tillegg får alle en makker og det blir delt inn i makkergrupper. En makker er en elev du skal samarbeide tett med. Du vil få ny makker og nye makkergrupper igjennom skoleåret, slik at du lærer å samarbeide med flere, samtidig som vi skaper gode klassemiljø.

Alle elever får møte rektor og andre ansatte ved skolestart. For nye elever skjer det på dag to, etter at de har møtt klassen sin. Klasser som fortsetter fra i fjor, blir tatt imot av rektor i vår storstue Bifrost, første skoledag.

Vi har fokus på læring og starter tidlig med ordinær timeplan, samtidig som vi jobber med å skape et godt klasse- og skolemiljø. Dette gjør vi for at dere skal lære mest mulig og fordi det gir trygge og forutsigbare rammer.

Det kan fort bli mye informasjon og nytt ved skolestart. Du vil få et skolestartprogram som sier litt om hva som skal skje for deg og din klasse den første tiden.

Dette snakker vi om på velkomstsamtalen.pdf

Sist oppdatert 03.07.2023