Elevundersøkelsen 2023

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).