Fagvalg

REGLER FOR VALG AV FAG - STUDIESPESIALISERING

10. klasse til Vg1:
Når du tas inn til Vg1, kan du velge mellom to matematikkvarianter (1P og 1T) og flere ulike varianter av fremmedspråk. Har du ikke hatt fremmedspråk i grunnskolen, tilbyr vi bare spansk I (treårig løp). Har du hatt fremmedspråk, kan du velge å fortsette med dette i videregående (fransk II, tysk II, spansk II eller kinesisk II), eller du kan velge et nytt fremmedspråk fra grunnen av (fransk I, italiensk I, tysk I, spansk I).

Her velger du fag for Vg1 studiespesialisering

Vg1 til Vg2:
Det fins to programområder: Realfag (REA) og Språk, samfunnsfag og økonomi (SSA). Elevene på Vg1 skal velge tre programfag - alle på 5 uketimer. Disse programfagene kan enten være bare realfag, bare fag fra språk, samfunnsfag og økonomi eller en blanding. I tillegg skal elevene velge matematikk – enten 2P, R1 eller S1. R1 og S1 er programfag.  Alle må fortsette med to av programfagene i Vg3 – og disse må enten være fra REA eller SSA.

Fagvalg Vg1 skoleåret 2020-2021

Fagvalg Vg1 entreprenøskap, science og kunst, design og arkitektur skoleåret 2020-2021

Vg2 til Vg3:
Elevene må velge tre programfag til Vg3. To av de tre programfagene må være fag som elevene har hatt i Vg2 og enten være fra REA eller fra SSA. Det tredje programfaget kan være videreføring av et fag som elevene har hatt i Vg2 eller et nytt fag. Hvis du har fremmedspråk over tre år, har du det i stedet for det tredje programfaget.

Elever på KDA har to programfag som ligger fast. Derfor kan de bare velge fra A og D-blokka i vg2 og fra B og D-blokka i vg3.

Fag som tilbys på Thora Storm vgs skoleåret 2020-2021

NB! Du må ha vurdering med karakter i alle fag for å gå videre til neste trinn (fra Vg1 til Vg2 og fra Vg2 til Vg3).

NYTTIGE LENKER

Du kan lese om de ulike programfagene her

Du kan finne læreplanen i hvert fag her

Du finner oversikt over hvilke fag du skal ha hvert år her

Oversikt over programfagene som skolen tilbyr

Her kan du registrere karakterene dine og se hva du hadde kommet inn på hvis du søkte høyere utdanning i fjor

Her finner du en oversikt over ulike yrker sortert etter fagområder

Her kan du søke etter ulike yrker og finne hvilken utdanning som kreves, jobbmuligheter, lønn osv. 

PROSESSEN FRAM MOT VALGET:

Vg1
I januar kommer studieleder/rådgiverne rundt i klassene og orienterer om opplegget rundt valg av programfag for kommende skoleår.

Uke 5 vil faglærerne orientere om de ulike programfagene.

Månedsskiftet januar/februar vil det bli foresattemøter hvor valg av fag vil være et viktig tema.

Før vinterferien: Foreløpige valg

Første del av mars: Frist for innlevering av fagvalgskjema.

Vg2

Uke 46: Foresattemøter hvor informasjon om fagvalg vil kunne inngå.

Januar - februar: Foreløpige valg

Uke 5: Fagtorg med informasjon om ulike programfag og fagvalg generelt.

Første del av mars: Frist for innlevering av fagvalgskjema.

Opptakskrav til studier etter videregående skole.

 

 

Sist oppdatert 08.07.2020