Fagvalg

REGLER FOR VALG AV FAG - STUDIEFORBEREDENDE

10. klasse til Vg1:
Når du tas inn til Vg1, kan du velge mellom to matematikkvarianter (1P og 1T) og flere ulike varianter av fremmedspråk. Har du ikke hatt fremmedspråk i grunnskolen, tilbyr vi bare spansk I+II som et treårig løp på skolen. Kinesisk I+II vil ved nok antall elever kunne tilbys som et treårig løp med gjennomføring på skole og nettskole. Har du fullført ett fremmedspråk på ungdomsskolen, kan du velge å fortsette med dette på videregående (aktuelle fag: fransk II, tysk II, spansk II eller kinesisk II), eller du kan ønske å begynne med et nytt fremmedspråk fra grunnen av (aktuelle fag: italiensk I, tysk I, spansk I eller kinesisk I). Begge alternativene er toårige løp.

Vg1 til Vg2:
Det fins to hovedprogramområder på skolen: realfag (REA) og språk, samfunnsfag og økonomi (SSA). Elevene på Vg1 ST skal velge tre programfag for Vg2 - alle på 5 uketimer. Disse programfagene kan enten være bare realfag, bare fag fra språk, samfunnsfag og økonomi eller en blanding av disse programområdene, samt at det er mulig å ønske seg noen fag fra andre programområder som vi tilbyr. I tillegg skal elevene velge matematikk – enten 2P, R1 eller S1. R1 og S1 er programfag.  Alle må fortsette med to av programfagene i Vg3 – og disse må enten være fra programområde for realfag eller fra språk, samfunnsfag og økonomi (programfag i matematikk teller som fordypningsfag i begge programområder).

Vg2 til Vg3:
Elevene på ST må velge tre programfag til Vg3. To av de tre programfagene må være fag som elevene har hatt i Vg2 og enten være fra programområde for realfag eller fra språk, samfunnsfag og økonomi. Det tredje programfaget kan være videreføring av et fag som elevene har hatt i Vg2 eller et nytt fag. Hvis du har fremmedspråk over tre år, har du det i stedet for ett av de tre programfagene.

Elever på KDA har to felles programfag som ligger fast på alle trinn. Derfor skal de bare velge to fag til vg2 (matematikk + ett programfag) og to programfag til vg3.

NYTTIGE LENKER

Du kan lese om de ulike programfagene her

Du kan finne læreplanen i hvert fag her

Du finner oversikt over hvilke fag du skal ha hvert år her

Oversikt over programfagene som skolen tilbyr

Her kan du registrere karakterene dine og se hva du hadde kommet inn på hvis du søkte høyere utdanning i fjor

Her finner du en oversikt over ulike yrker sortert etter fagområder

Her kan du søke etter ulike yrker og finne hvilken utdanning som kreves, jobbmuligheter, lønn osv. 

PROSESSEN RUNDT VALG AV FAG:

Vg1
I desember kommer studieleder/rådgiverne rundt i klassene og orienterer om opplegget rundt valg av programfag for kommende skoleår.

Uke 3 vil faglærerne orientere om de ulike programfagene.
Informasjon om fagvalg og eksamen ut til foresatte ila. januar.

Informasjon om fagvalg og eksamen for foresatte i Vg1

Januar: Foreløpige valg.
Februar: Endelig fagvalg.

Vg2
Januar: Informasjon om valg av fag og foreløpige valg.
Februar: Endelig valg.


Opptakskrav til studier etter videregående skole.

 

 

Har du spørsmål?

Sist oppdatert 09.02.2024