Sciencelinja

Ta utfordringen - velg en linje som åpner mange dører!

Dette er et studietilbud for deg som liker naturfag og matematikk på ungdomsskolen og som vil noe ekstra med skolen. 

 Dette er Sciencelinja:

En ny vei til spesiell studiekompetanse

 • Teknologi og forskningslære (TOF-X og TOF-1)
 • Matematikk (1T, R1 og R2) og fysikk 1
 • Fordypning i valgfrie realfag (fysikk, kjemi, biologi, geofag, IT)
 • Fleksible fagvalg etter egne prioriteringer

På Sciencelinja vil du:

 • Lære realfag på en utforskende, inspirerende og kreativ måte
 • Få utløp for nysgjerrighet og engasjement
 • Lære ved å kombinere teori, utforskende metoder og praktisk arbeid
 • Få kompetanse i vitenskapelig tenkning og metoder som gir deg
  fortrinn i videre studier
 • Oppnå mange realfagspoeng

Du vil oppleve:

 • Samarbeid med spennende aktører i næringslivet, NTNU og St. Olavs hospital
 • Sammensveiset klassemiljø der du møter andre som liker realfag
 • Virkelighetsnær opplæring blant annet gjennom bedriftsbesøk og ekskursjoner
 • Praktisk arbeid med moderne teknologi som droneflyging, 3D-teknologi med mer
 • Studieturer


Sciencelinja er et treårig skoleløp ved Thora Storm vgs som skal utvikle lærelyst, nysgjerrighet, skapertrang og kritisk tenkning. Dette er viktige egenskaper for videre studier og arbeidsliv, og ikke minst for å oppleve arbeidsglede i skolehverdagen.

På Sciencelinja er de fleste fagene felles for hele klassen. Dette gir gode muligheter for turer, ekskursjoner og tverrfaglig samarbeid. Det blir lagt vekt på å knytte sammen de ulike fagene og gjøre opplæringen virkelighetsnær. I motsetning til andre klasser er teknologi og forskningslære, matematikk og fysikk felles for hele klassen. De resterende programfagene velges etter egne ønsker og prioriteringer.

Etter gjennomført skolegang vil du få spesiell studiekompetanse med realfagspoeng. Utdanningen gir mulighet for å søke på alle typer studier.

Opplæringen innebærer bedriftsbesøk, gjesteforelesere, prosjektarbeid, studieturer, konkur-ranser, bygging/bruk av ulike tekniske innretninger som drone, 3D-skanner, 3D-printer o.l.

Tar du utfordringen?

Fag på Sciencelinja

Vg1

Vg2

Vg3

Fellesfag (25 t/u)

Fellesfag (15 t/u)

Fellesfag (15 t/u)

Matematikk 1T (5 t/u)

Matematikk R1 (5 t/u)

Science prosjektfag (1 t/u)

Teknologi og forskningslære

(3 t/u)

Teknologi og forskningslære 

(2 t/u)

Realfagsfordypning (10 t/u)

 

Fysikk 1 (5 t/u)

Valgfritt programfag (5 t/u)

 

Valgfritt programfag (5 t/u)

 

Du søker deg til dette tilbudet i VIGO. Velg Studiespesialisering (STUSP1) og i trinn 7 "Tilleggsopplysninger" går du til "Jeg ønsker dette faget dersom skolen kan tilby det" (nedtrekksmeny) og velger alternativet "Science". Nærskoleprinsippet gjelder for dette tilbudet.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Kjersti Schjelvaag Lian
Avdelingsleder Entreprenørskap og Science
74 17 84 13 93 40 46 96
Se oss på Facebook