Sciencelinja

 Fagstruktur:

Fag som i utgangspunktet er obligatoriske:

  • Teknologi og forskningslære (TOF-1)
  • Matematikk (R1 og R2)
  • Fysikk (Fy1 og Fy2)

I tillegg er det mulig med fordypning i valgfrie realfag som kjemi, biologi, geofag og IT.

Innhold og opplegg:

Sciencelinja innebærer en ny vei til spesiell studiekompetanse:

  • Bruk av realfag til å finne løsninger på aktuelle og reelle problemstillinger lokalt og globalt.
  • Studietur, ekskursjoner og bedriftsbesøk.
  • Vi deltar på ulike realfaglige arrangementer.
  • Undervisning i dronebygging ved Institutt for elektroniske systemer (IES), NTNU.
  • Utforskende undervisningsmetoder der vi ser på praktisk bruk av realfag innen moderne teknologi.


Generelt om Sciencelinja

Sciencelinja er et treårig skoleløp ved Thora Storm vgs der målsetninga er å utvikle lærelyst, nysgjerrighet, skapertrang og kritisk tenkning hos elevene. Dette er viktige egenskaper for videre studier og arbeidsliv, og ikke minst for å oppleve arbeidsglede i skolehverdagen. Du vil møte et godt miljø med kultur for realfag og kreativitet, der du samarbeider med andre med samme interesser. Tilbudet drives av svært engasjerte lærere som brenner for realfag.

Hvis du vurderer Sciencelinja bør du velge matematikk 1T samt Teknologi og Forskningslære (ToF-1) som ekstra programfag på Vg1. Da er du sikret å få fortsette på Sciencelinja i Vg2.

ToF-1 undervises i gjennomsnitt 5 timer i uka. Faget er i hovedsak praktisk rettet. Det legges vekt på at du skal utvikle din kreativitet og få utløp for din utforskertrang. Faget innebærer også en god del bedriftsbesøk og undervisning på andre arenaer enn skolen. Vi har blant annet samarbeid med flere institutter på NTNU.

For de som velger Science etter Vg1 blir matematikk (R1/R2) og fysikk (Fy1 og Fy2) felles programfag. Dette gir gode muligheter for turer, ekskursjoner, prosjekter og tverrfaglig samarbeid. De resterende programfagene velges etter egne ønsker og prioriteringer. Det legges vekt på samarbeid mellom ulike fag for å gjøre opplæringa mer tverrfaglig og virkelighetsnær.

Etter gjennomført skolegang vil du få spesiell studiekompetanse med realfagspoeng. Utdanninga gir mulighet for å søke på alle typer studier.

 

Du søker deg til dette tilbudet i VIGO. Velg Studiespesialisering (STUSP1) og i trinn 7 "Tilleggsopplysninger" går du til "Jeg ønsker dette faget dersom skolen kan tilby det" (nedtrekksmeny) og velger alternativet "Science". Nærskoleprinsippet gjelder for dette tilbudet.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Kjersti Schjelvaag Lian
Avdelingsleder
74 17 84 13 93 40 46 96
Se oss på Facebook