Sciencelinja

 

Fagstruktur:

Fag som i utgangspunktet er obligatoriske:

  • Teknologi og forskningslære (TOF-1)
  • Matematikk (R1 og R2)
  • Fysikk (Fy1 og Fy2)

I tillegg er det mulig med fordypning i valgfrie realfag som kjemi, biologi, geofag og IT.

Innhold og opplegg:

Sciencelinja innebærer en ny vei til spesiell studiekompetanse:

  • Bruk av realfag til å finne løsninger på aktuelle og reelle problemstillinger lokalt og globalt.
  • Studietur, ekskursjoner og bedriftsbesøk.
  • Vi deltar på ulike realfaglige arrangementer.
  • Undervisning i dronebygging ved Institutt for elektroniske systemer (IES), NTNU.
  • Utforskende undervisningsmetoder der vi ser på praktisk bruk av realfag innen moderne teknologi.


Generelt om Sciencelinja

Sciencelinja er et treårig skoleløp ved Thora Storm vgs der målsetninga er å utvikle lærelyst, nysgjerrighet, skapertrang og kritisk tenkning hos elevene. Dette er viktige egenskaper for videre studier og arbeidsliv, og ikke minst for å oppleve arbeidsglede i skolehverdagen. Du vil møte et godt miljø med kultur for realfag og kreativitet, der du samarbeider med andre med samme interesser. Tilbudet drives av svært engasjerte lærere som brenner for realfag.

Dersom du ønsker å begynne på Sciencelinja må du velge matematikk 1T samt Teknologi og Forskningslære (ToF-1) som ekstra programfag på Vg1. Da er du sikret å få fortsette på Sciencelinja i Vg2.

ToF-1 undervises i gjennomsnitt 5 timer i uka. Faget er i hovedsak praktisk rettet. Det legges vekt på at du skal utvikle din kreativitet og få utløp for din utforskertrang. Faget innebærer også en god del bedriftsbesøk og undervisning på andre arenaer enn skolen. Vi har blant annet samarbeid med flere institutter på NTNU.

For de som velger Science etter Vg1 blir matematikk (R1/R2) og fysikk (Fy1 og Fy2) felles programfag. Dersom det er praktisk mulig vil også kjemi (Kj1 og Kj2) bli felles programfag for Science. Dette gir gode muligheter for turer, ekskursjoner, prosjekter og tverrfaglig samarbeid. De resterende programfagene velges etter egne ønsker og prioriteringer. Det legges vekt på samarbeid mellom ulike fag for å gjøre opplæringa mer tverrfaglig og virkelighetsnær.

Etter gjennomført skolegang vil du få spesiell studiekompetanse med realfagspoeng. Utdanninga gir mulighet for å søke på alle typer studier.

 

Fremmedspråk

Vi tilbyr nivå II i spansk, fransk, kinesisk og tysk. Dette er altså språk du kan fortsette med fra ungdomsskolen. Ønsker du å bytte fremmedspråk, kan du velge spansk, tysk, kinesisk eller italiensk. For elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen tilbyr vi spansk. 

Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal du ha fremmedspråk i to år på videregående skole. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal ha fremmedspråk i tre år.

Slik søker du:

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Arne Ulset
Fagleder for helhetlig læringsmiljø/Avdelingsleder for laboratoriefag og entreprenørskap
74 17 83 19 91 15 56 65
Se oss på Facebook